Porträtt i halvfigur på en man med rutig skjorta framför en tapet med björkar

Vuxenutbildning och likvärdighet i fokus när miljoner ska fördelas

Har du och din verksamhet goda idéer som syftar till att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning? Nu öppnar er årliga chans att göra verklighet av idéerna, sök projektmedel senast den 31 augusti i år.

Nu öppnar vår bidragsportal och årets ansökningsperiod för utvecklingsprojekt inom förskola, skola och andra utbildningsverksamheter kan därmed starta. Cirka 80 miljoner finns att fördela. Utvecklingsprojekt med inriktning mot vuxenutbildning och/eller de som vill utveckla arbetssätt och metoder för att möta flickor och pojkar på ett likvärdigt sätt kommer särskilt beaktas i årets ansökningsomgång.

Pengarna som beviljas kan ni använda för att finansiera lönekostnader för tjänster i projektledning och projektgrupp.

Reviderade bedömningskriterier för ökad likvärdighet

– Inför årets ansökningsomgång har vi reviderat och förtydligat bedömningskriterierna ytterligare. En ansökan som uppfyller grundvillkoren, går vidare och bedöms utifrån en graderingsskala för att det ska vara lättare att se vilka projekt som är starka kandidater och vilka som är svagare. Med detta system hoppas vi att bedömningsarbetet ska bli mer transparent samt att likvärdigheten i hela landet blir tydligare, berättar Peter Lindgren, utredare på Statsbidragsavdelningen.

En annan nyhet är att myndigheten i sin strävan efter att skapa förutsättningar för en trygg och tillgänglig lärmiljö för alla barn och elever med funktionsnedsättning, kommer att särskilt beakta utvecklingsprojekt som vill utveckla arbetssätt och metoder för att möta flickor och pojkar på ett likvärdigt sätt.

Även utvecklingsprojekt som riktar sig mot vuxenutbildningen, en skolform där många av myndighetens målgrupper finns representerade, kommer att särskilt beaktas.

– Vuxenutbildningen har inget krav på ett utvecklat stödarbete, eftersom det till skillnad mot grundskolan inte finns någon lag som kräver att det till exempel finns en elevhälsa. Ett utvecklingsprojekt där kan därför vara extra viktigt för de studerande som har en funktionsnedsättning, avslutar Peter.

Publicerat fredag 19 oktober 2018