Vuxenutbildning är tema för tidningen Lika värde

Hur gör man utbildning tillgänglig för vuxna? I årets första nummer av tidningen Lika värde kan du läsa om en studieverkstad i Stenungsund, som erbjuder specialpedagogiskt stöd och ett projekt i Dalarna, vars mål är att göra utbildningen tillgänglig för vuxna studerande som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.Du kan också läsa om en studiecirkel för personalen i Flen som lett till ett webbaserat studiepaket, som alla kan ta del av via Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats.

Du kan också läsa om förskolan i Ånge, som tog barnen till hjälp när de skulle planera lärmiljön i nya lokaler och om forskaren Anette Bagger, som studerat hur eleverna upplever nationella proven i årskurs tre.

Alla förskolor och skolor får tidningen

Lika värde skickas ut till alla förskolor med fler än fem anställda, till alla grundskolor, gymnasieskolor, grundsär- och gymnasiesärskolor, komvux, sfi, utbildningsförvaltningar och utbildningsnämnder eller motsvarande med flera.

Beställ eller ladda ner det senaste numret av Lika värde

Publicerat måndag 29 februari 2016 Granskat torsdag 24 mars 2016