Ulrika Jonsson Guldäpplet

Vinnaren av Guldäpplet är utsedd – vi har träffat en av de nominerade

Till att börja med vill vi gratulera Karin Nygårs som är årets guldäpplevinnare. Guldäpplet är ett pris som delas ut till lärare som utvecklar och inspirerar lärandet med stöd av it. Vi fick chansen att träffa Ulrika Jonson, som är den av finalisterna som tydligast arbetar för att inkludera alla elever.

Ulrika är övergripande specialpedagog och arbetar som stöd till alla elever på Vallaskolan som är en F-6-skola i Enhörna utanför Södertälje.

Precis när vi hälsat kommer gymnastikläraren fram och återkopplar till Ulrika att det går jättebra för den särskoleelev som nyligen börjat jobba med Ipad som verktyg. Glädjetårarna kommer i Ulrikas ögon och hon lyser.

– Att få höra sånt här känns fantastiskt. Det spritter i kroppen, jag blir så berörd.

Att kunna göra skillnad är viktigt för Ulrika. Att hitta orsaken bakom, reflektera - hur gör vi? och skapa förutsättningar för elevernas lärande. Hon har alltid arbetat med ett inkluderande perspektiv och utgångspunkten är att alla behövs i gruppen.

– Alla bidrar till gruppen och om vi skulle ta bort någon, då saknas det något i gruppen och det får konsekvenser för alla.

När hon i våras fick möjlighet att kliva in som lärare i en klass under vårterminen tog Ulrika chansen.

För att eleverna ska få möjlighet att lära på olika sätt, undersöker Ulrika hur långt skolans trådlösa nätverk räcker utanför byggnaden. Därefter utformas en tipspromenad med QR-koder som går till olika webbplatser.

– Barn är inte gjorda för att sitta. Att sitta still är det värsta vi har, många barn behöver rörelse.

Det blev också ett nytt sätt för skolan att låta eleverna använda sina mobiler i undervisningen.

Ulrika berättar att hennes egen skolgång inte varit spikrak, hon känner igen sig i många av eleverna. Det gör att hon tänker mycket på upplevelsen av skola och hur skolan kan göra individanpassat. Olika för olika på riktigt, som hon säger.

För 6 år sedan var hon med när Vallaskolan införde 1-1 från årskurs 3. Det vill säga en dator eller läsplatta till varje elev. Då arbetade hon på Skoldatateket i Södertälje.

Hon talar om åren på Skoldatateket, nätverksträffarna och inspirationsdagarna som Specialpedagogiska skolmyndigheten ordnar för Skoldatateken som värdefulla i arbetet och där hon befinner sig idag.

Ulrikas brinnande intresse och oräddhet är det som gör att hon säkert kommer att fortsätta hitta nya sätt att hjälpa varje elev. För utmaningar är inte något som hindrar Ulrika.

– Så länge man vet vad syftet och målet är, till exempel att få med fler elever på läs- och skrivtåget går det ju att hitta vägar.

Mer om Guldäpplet

Publicerat tisdag 28 oktober 2014 Granskat måndag 11 januari 2016