Flicka som tecknar

Viktigt att värna om den teckenspråkiga miljön

Örebro kommun har beslutat att flytta den teckenspråkiga förskolan "Kattungen", från lokaler i direkt anslutning till Birgittaskolan, till ett bostadsområde utanför centrala Örebro.

Med anledning av beslutet kommer Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och kommunen att träffas inom kort.

– Vi vill påtala vikten av att bevara en samlad teckenspråkig miljö för förskole- och skolbarn. Det är olyckligt att den samlade teckenspråkiga skolmiljön i Örebro riskerar att splittras. I Örebro finns våra båda teckenspråkiga skolor Birgittaskolan och Åsbackaskolan i skollokaler som har en direkt anslutning till "Kattungens" nuvarande lokaler. Därigenom finns i Örebro en samlad teckenspråkig förskole- och skolmiljö som är unik för landet, säger Greger Bååth.

Utöver de teckenspråkiga fördelarna finns också många andra fördelar ur ett barnperspektiv på att dessa verksamheter finns i varandras närhet. Många av barnen i förskolan går vidare till förskoleklass och skolgång vid Birgittaskolan och har då redan både kännedom om lokaler och personer som gör övergången smidig.

Publicerat onsdag 17 juni 2015 Granskat torsdag 17 mars 2016