Viktig rapport från Barn­ombuds­mannen

Möt oss med respekt och se oss inte som offer. Det är budskapet från 97 barn och unga med funktionsnedsättning som har intervjuats i Barnombudsmannens rapport. Rapporten släpptes 22 mars.

– Den här rapporten är oerhört viktig och ger en bra bild av situationen för barn med funktionsnedsättning, säger Greger Bååth, generaldirektör.

– Rapporten illustrerar att det finns många barn och unga med funktionsnedsättning som är starka individer med en stor kunskap om sin situation och hur den kan bli bättre. Det är viktigt att vi tar dem på allvar och tar till oss av deras erfarenheter.

I Barnombudsmannens rapport får vi ta del av barns och ungas erfarenheter av att leva med en eller flera funktionsnedsättningar. Under 2015 har Barnombudsmannen mött och lyssnat till 97 barn och unga i åldrarna 8 till 22 år. I rapporten beskriver också många barn och unga sin skolsituation.

– Det finns många skolor som arbetar på ett bra sätt för att skapa en bra skolsituation men det finns också många som behöver öka sin kompetens inom det här området, säger Greger Bååth.

Läs rapporten på Barnombudsmannens webbplats 

Publicerat tisdag 22 mars 2016 Granskat torsdag 17 maj 2018