Illustration som är symbol för Tillgänglighetspaketet

Vi pratar tillgänglighet i Almedalen

Från och med årsskiftet kan bristande tillgänglighet i alla skolformer vara grund för diskriminering. Vi har tagit fram verktyget som kan hjälpa din skola i arbetet för att bli tillgängliga. Träffa oss i Almedalen och hör mer om verktyget och diskutera tillgänglighet.

Under Almedalsveckan arrangerar vi ett seminarium med fokus på frågan hur vi kan få en mer tillgänglig förskola, skola och gymnasieskola.

Introduktion av verktyget och diskussion

Seminariet ger en kort introduktion till det verktyg som myndigheten tagit fram som förskolor och skolor kan använda för att komma igång med arbetet att skapa en mer tillgänglig verksamhet.

Vad kan man göra för att komma till rätta med hinder i lokalerna, undervisningen och den sociala miljön? Vilket stöd kan verksamhetsansvariga få för att göra verksamheten mer tillgänglig? Det är några av de frågor som kommer diskuteras.

Både teoretiska och praktiska erfarenheter diskuteras

I seminariet medverkar bland annat Catrin Tufvesson, nationell samordnare för tillgänglighet på SPSM, Peter Westerdahl från Handikappförbunden och Bodil Båvner, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Statens kommuner och Landsting. Dessutom medverkar Danderyds kommun, som provat verktyget.

- Att diskutera verktyget i Almedalen är inspirerande och viktigt. För att kunna jobba för tillgänglighet optimalt behöver frågorna hanteras av kommunernas politiker och förvaltningar. Lika mycket som att jobba direkt i klassrummet handlar det om viljeriktningar och budgetarbete för att utveckla undervisningen och lokalerna, förklarar Catrin Tufvesson.

Vi ses på Campus Gotland

Tid: Torsdag 3 juli 09.30 – 10.15
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérvägen 3 (tidigare Högskolan) sal B22

SPSM är med i flera forum

Under Almedalsveckan kommer SPSM även delta i andra arrangörers aktiviteter. Bland annat ska generaldirektör Greger Bååth vara med i Handikappförbundens och Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörnings (FUB) seminarium.

Publicerat torsdag 22 maj 2014 Granskat måndag 11 januari 2016