Håkan Bergkvist

Vi gratulerar Håkan Bergkvist till pedagogpriset

Håkan Bergkvist, samordnare inom kunskapsområdet auditiv miljö, har fått priset Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningens pedagogpris 2015.

Vid Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningens (SPAF:S) rikskonferens i Umeå i slutet av april fick Håkan Bergkvist som arbetar på Specialpedagogiska skolmyndigheten som samordnare inom kunskapsområdet auditiv miljö ta emot priset Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningens Pedagogpris 2015.

– Det är verkligen den ultimata uppskattningen för en gammal ingenjör när priset kommer från pedagoghåll. Så någonting har jag nog gjort rätt, säger Håkan Bergkvist.

Här kommer prismotiveringen i sin helhet:

"Pristagaren har på många sätt bidragit till utveckling inom det hörselpedagogiska området. Genom stor kompetens inom sitt yrkesområde (det tekniska området) har personen på olika sätt påverkat utvecklingen inom det pedagogiska området. Pristagaren har tillfört ett perspektiv som vidgat och berikat det pedagogiska kunskapsområdet. Många är de konferenser, kurser, böcker och rapporter där pristagaren har delat med sig av sitt kunnande. Alltid med engagemang för elever med hörselnedsättning och deras bästa i fokus. Den allra senaste har vi på SPAF:s konferens fått ta del av. Ni har nog nu kunnat räkna ut vem pristagaren är. Det är en stor glädje att tilldela SPAF:s pedagogiska utmärkelse till Håkan Bergkvist."

Publicerat onsdag 6 maj 2015 Granskat måndag 11 januari 2016

Läs mer om Auditiv miljö