Verktyg för lärande är tema för Lika värde

För att verksamheten ska vara tillgänglig måste läromedlen fungera för alla. Ibland finns läromedel som passar alla i gruppen, det gäller bara att hitta dem. Ibland behöver läromedel anpassas och i andra fall kan det vara bra att pröva något nytt, till exempel ett spel. Om detta kan du läsa i vårens nummer av Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde.

Specialpedagogen Martina Nilsson använder söktjänsten Hitta läromedel i sitt arbete på Matteusskolan i Stockholm. I en artikel berättar hon om utmaningen att få tag i läromedel på lagom nivå för elever i särskolan.

Söderbaumska skolan i Falun har prövat att använda ett spel framtaget utifrån läroplanen i engelskundervisningen. En fördel är att det fångar elevernas intresse, medan en nackdel är lärarna behöver vara teknikvana.

Louise Jannering föddes med en synnedsättning och har haft anpassade läromedel hela sin skoltid. Nu läser hon på Uppsala universitet och blickar tillbaka på hur läromedlen fungerade i grund- och gymnasieskolan.

Utöver temaartiklarna finns en artikel om Specialpedagogiska skolmyndighetens nya stödmaterial för elevhälsan och en intervju med forskaren Torbjörn Ott om mobiltelefoner i skolan.

Alla förskolor och skolor får tidningen

Lika värde skickas ut till alla förskolor med fler än fem anställda, till alla grundskolor, gymnasieskolor, grundsär- och gymnasiesärskolor, komvux, sfi, utbildningsförvaltningar och utbildningsnämnder eller motsvarande med flera.

Publicerat fredag 19 oktober 2018