En person sitter ute på en bänk och arbetar på en bärbar dator

Vårens nätkurser öppna för anmälan

Nu kan du anmäla dig till någon av våra nätbaserade kurser. Under våren 2018 startar vi ett trettiotal kurser som genomförs i vår digitala utbildningsmiljö SPSM Fortbildning.

I vårens utbud finns en ny nätbaserad kurs, "Att undervisa elever som har en språkstörning, baskurs". Den ingår i Specialpedagogiska skolmyndighetens satsning på kompetensutveckling kring språkstörning och är ett alternativ till de baskurser som genomförs på flera olika orter runt om i landet.

I utbudet kring språkstörning finns också en fördjupningskurs och även "Språkstörning och flerspråkighet" som riktar sig till modersmålslärare.

En annan kurs är "Tillgänglig lärmiljö i naturorientering och teknik" som riktar sig till ämneslärare och specialpedagoger. Kursen "Att möta elever med funktionsnedsättning på fritidshem" genomfördes för första gången under hösten 2017 och återkommer till våren.

Hela vårt utbud av nätbaserade kurser hittar du här

Publicerat tisdag 14 november 2017