Värderingsverktyget prisat med Stora A

Vårt värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning har fått Skolhusgruppens pris Stora A.

Vårt värderingverktyg har fått Högsta betyg Stort A av den ideella föreningen och professionella nätverket Skolhusgruppen. Motiveringen till priset är att verktyget tar ett bra helhetsgrepp på lärmiljön och inte minst synliggör utveckling av den fysiska skolmiljön på ett föredömligt sätt.

Våra rådgivare Anna Svärd, Pia Persson och Gunilla Fällman fanns på plats för att ta emot priset. Med på bilden är även föreningens ordförande Karolina Lorentzi.

Läs mer om värderingsverktyget

Publicerat torsdag 27 april 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018