Värderingsverktyg kompletterar Skolverkets utbildning

Allteftersom Skolverket publicerar fler utbildningsdelar i sin utbildningssatsning, Specialpedagogik för lärande, fyller vi på med vårt eget fördjupningsmaterial som komplement.

Nu har Skolverket kompletterat den första modulen, som utbildningsdelarna kallas, med ytterligare en del och den handlar om att anpassa undervisningen efter eleverna. Syftet med den här delen är bland annat att utveckla kunskapen och förståelsen för hur undervisningen kan anpassas och hur stödjande strukturer kan förbättra förutsättningar i lärmiljön. Innehållet lyfter också praktiknära forskning som synliggör hur olika skolor har arbetat med att skapa inkluderande undervisning för att möta elevers olikheter. Ett exempel som lyfts är Essunga kommun där Specialpedagogiska skolmyndigheten fanns med i arbetet inledningsvis.

Vårt värderingsverktyg

Som kompletterande material i att anpassa undervisningen för eleverna kan SPSM:s värderingsverktyg användas. Syftet med det materialet är att kartlägga tillgängligheten i verksamheten och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever.

Publicerat torsdag 26 januari 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018