Värderingsverktyg bra stöd i utvecklingen av en tillgänglig lärmiljö

Media rapporterar flitigt just nu om att många elever i behov av särskilt stöd inte får sina rättigheter tillgodosedda, något som också Skolinspektionens granskningar och Lärarförbundets enkäter visar.

– Om fler skolor utvecklar sin verksamhet så att den blir mer tillgänglig för elever med funktionsnedsättning behöver färre barn och unga särskilt stöd, konstaterar Gunilla Fällman, rådgivare hos Specialpedagogiska skolmyndigheten med särskilt fokus på tillgänglighet.

För 1,5 år sedan lanserade Specialpedagogiska skolmyndigheten ett värderingsverktyg för tillgänglig utbildning som förskolor och skolor kan använda för att komma igång med sitt tillgänglighetsarbete. Verktyget är en hjälp att värdera den egna verksamheten utifrån olika kriterier som visar hur tillgänglig den egna verksamheten är. För att barn och elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt tittar närmare man på tre områden, den pedagogiska miljön, den fysiska miljön och den sociala miljön.

– Kartlägger man sin verksamhet med hjälp av vårt verktyg kan man hitta bra generella lösningar som i sin tur kan medföra mindre behov av särskilt stöd/Gunilla Fällman, rådgivare SPSM

När värderingen av den egna verksamheten väl är gjord kan förskolan eller skolan med nulägesbilden som utgångspunkt påbörja sitt arbete för att öka tillgängligheten. I verktyget finns en handlingsplan som konkretiserar hur det kan gå till.

Många är redan igång

Närmare 3000 skolor och förskolor runt om i Sverige har redan nu använt sig av verktyget och material kring verktyget beställs flitigt på webben. Responsen har varit god och visar att värderingsverktyget är en värdefull hjälp att komma igång med arbetet för en mer tillgänglig lärmiljö.

– De blir medvetna om sitt förhållningssätt, de planerar för och förmedlar en tillgänglig lärmiljö. Personalen i verksamheterna får genom arbetet ett gemensamt språk vilket medför mindre missförstånd, säger Gunilla.

– En tillgänglig lärmiljö gynnar alla elever, oavsett funktionsförmåga. Lärare tillsammans med sina kollegor och elever planerar olika övningar som eleven kan välja av och behöver då inte först misslyckas för att sen få en anpassad uppgift, avslutar Gunilla.

Publicerat fredag 28 augusti 2015 Granskat torsdag 17 maj 2018