Vägar till förändring – ett proaktivt utvecklingsarbete på Giella förskola

Utvecklingsprojektet i Giella förskola i Jokkmokk ingår i Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) projekt Proaktivt stöd för en mer likvärdig skola, där syftet är att skapa förutsättningar att rikta myndighetens stöd till de kommuner som behöver det mest. På Gemensamma vägar – en nordisk specialpedagogisk konferens i Mo i Rana, presenterade Helén Bergstadius och Carina Lindmark sitt arbete för nyfikna kollegor runtom i Norden.

Giella förskola, en samisk förskola, hade innan utvecklingsprojektet varit i kontakt med Specialpedagogiska skolmyndigheten vid upprepade tillfällen. I Jokkmokk är lärarbristen påtaglig, och att hitta utbildade förskollärare och barnskötare som dessutom pratar nordsamiska eller lulesamiska gör kompetensförsörjningen ännu svårare – oftast har personerna som söker arbete antingen utbildning eller språkkunskaper, men sällan både och.

– Personalens olika förkunskaper om barn i behov av stöd gjorde att vi brottades med kommunikationen och hade många problemskapande situationer. Tillsammans med SPSM och skolledningen kom vi fram till att vi behövde bygga en gemensam kunskapsbas i personalgruppen för att kunna börja arbeta proaktivt och förebyggande, berättar Carina Lindmark, förskollärare och projektledare.

Kollegialt lärande i studiecirkel

Upplägget för att bygga den gemensamma kunskapsbasen blev en studiecirkel som all personal på förskolan, inklusive förskolechefen, deltog i. Alla läste boken "Utmaningar i förskolan" av Bo Edfeldt, och på kvällstid träffades de för att i strukturerade samtal diskutera bokens teman.

– Det var viktigt att skapa ett "vi" för att få till en samsyn på hela förskolan, säger Carina Lindmark. Tack vare arbetet i studiecirkeln har vi större förståelse för varandra och ett helt annat samarbete mellan avdelningarna. I slutändan gynnar det förstås barnen, som får ett mer konsekvent bemötande av all personal och tillgång till en mer pedagogisk och utvecklande lärmiljö.

Tydlig skillnad i personalens förhållningssätt

Projektet startade under hösten 2017 och avslutades våren 2018. Helén Bergstadius, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, har varit med från början och haft rollen som projektstödjare. Hon har bland annat hjälpt till att definiera behoven inför förskolans ansökan samt stöttat Carina i rollen som projektledare.

– Vi kan redan nu se en tydlig skillnad i personalens förhållningssätt till barnen och till det pedagogiska arbetet. Det relationella perspektivet har blivit betydligt starkare hos var och en, och nu är de fler på förskolan som aktivt arbetar med tydliggörande pedagogik och stödstrukturer. Utmaningen med utvecklingsprojekt är dock alltid att få dem hållbara över tid och att koppla lärdomarna till det systematiska kvalitetsarbetet, men där har Giella förskola ökat sina förutsättningar för att lyckas under projektets gång, konstaterar Helén.

Arbetet fortsätter med strukturerade samtal

Nu är det upp till personalen på Giella förskola att arbeta vidare på egen hand. De strukturerade samtalen har de arbetat in på sina veckomöten, och under hösten 2018 går alla i personalen Lärarlyftet för att ytterligare höja kompetensen i arbetslaget. Carina Lindmark har dessutom själv påbörjat en påbyggnadsutbildning i specialpedagogik, vilket förhoppningsvis innebär att Giella förskola snart har sin första egna specialpedagog.

Gemensamma vägar samlar specialpedagogisk forskning i Norden

Gemensamma vägar är en årligt återkommande nordisk specialpedagogisk konferens som syftar till att skapa nätverk och samarbeten mellan forskning och praktik i Norge, Sverige och Finland.

I år hade turen kommit till Nord universitet att stå värd för konferensen, som samlade ett 60-tal deltagare från de nordiska länderna i Mo i Rana. Årets tema var "Framtidens lärmiljö" och på programmet stod föredrag från forskare om bland annat fjärrundervisningens möjligheter i framtidens skola och styrdokumentens betydelse för elevers tillgång till stöd. En annan viktig del av programmet var dialoggrupperna, där deltagarna kunde hämta inspiration från 12 olika utvecklingsprojekt och utbyta erfarenheter med skolor och förskolor runtom i hela Norden.

Konferensen arrangeras av Nord universitet, Umeå universitet, Åbo Akademi, Särskolenätverket i norr, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Statped. Konferensen riktar sig till pedagoger, specialpedagoger, speciallärare, rådgivare, personal från elevhälsan, skolledare, forskare, lärarutbildare och studenter. Nästa höst är det Vasa och Åbo Akademi som står värd för Gemensamma vägar.

Publicerat onsdag 31 oktober 2018