Tre elever sitter med en surfplatta

Utvecklingsbidraget gav tillgängliga lärmiljöer

Elevhälsoarbetet i Markaryds kommun var inte likvärdigt. Kommunen genomförde därför en gedigen kartläggning av skolornas elevhälsoarbete 2016.

Kartläggningen fokuserade särskilt på hur arbete med elever i behov av särskilt stöd var organiserat och hur likvärdig skolan i Markaryd var för elever i behov av särskilt stöd. Nu, tre år senare, finns spetskompetens inom området elevhälsa och skolornas lärmiljöer är tillgängligare.

Vad fick er att söka utvecklingsbidrag?

- Vid kartläggningen framkom stora utvecklingsområden och vi bestämde oss för att göra en ansökan för ett utvecklingsprojekt inom Specialpedagogiska skolmyndigheten. Under sommaren 2017 fick vi en förfrågan om att delta i ett pilotprojekt och i detta projekt deltog vi under året 2018. Hösten 2018 fick vi information att vi antagits för stöd av specialpedagogiska skolmyndigheten även under 2019, säger Maria Gustavsson, projektledare på Markaryds kommun.

Hur har utvecklingen av er organisation sett ut?

- Utvecklingen av organisationen har byggt på en tydlig samverkan mellan utbildningsverksamhet och det sociala arbetsfältet inom kommunen. Vi har eftersträvat kontinuerlig anpassning till förändring och skapat förutsättningar för att kunna möta dessa framöver genom processinriktade arbetssätt i hela vår organisation.

Vad har målet med utvecklingen varit?

- Vår målsättning har varit att utveckla verksamheter där varje barn och elev ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Detta sker genom att utveckla lärmiljöer där barn, elever och medarbetare känner delaktighet, motivation och arbetsglädje. Målen som vi arbetar mot ska vara lättförståeliga, tydliga och förankrade.

Vad har framgångsfaktorerna varit?

- Under de tre åren har utbildningschef Lars-Ola Olsson lett de stora förändringsprocesserna som krävts inom utbildnings- och kulturförvaltningen. I arbetet har politiker, skolledning och medarbetare samverkat och uthålligt arbetat mot tydliga mål, ett arbete som har varit inspirerande och samtidigt utmanande. En avgörande faktor för dessa framgångsrika år har varit vår handledare från specialpedagogiska skolmyndigheten, Rodhe Jonsson. Hon har coachat, uppmuntrat, bromsat och varit ett stort stöd för oss under vår utvecklingsresa.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har möjliggjort att vi kunnat anställa spetskompetens inom områdena elevhälsa och inkluderande lärmiljöer och därmed bidragit till det resultat vi ser idag, säger Maria Gustavsson.

Bidrag till utvecklingsprojekt

Har ni en projektidé som syftar till ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning? Då kan ni ansöka om bidrag till utvecklingsprojekt. Sista ansökningsdag för läsåret 2020–2021 är den 13 december 2019. 

Publicerat onsdag 20 november 2019