Bild av Marie Granholm

Utbildning och struktur är tema för Lika värde-tidningen

En tydlig struktur för dagen och undervisningen är bra för de flesta. Att ha rutiner skapar trygghet och kan minska stress. I det här numret av Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde kan du läsa om hur en skola och två kommuner arbetat för att utveckla strukturer, synsätt och undervisning.

På Liljaskolan i Vännäs pågår ett arbete för att minska frånvaro och avhopp. Genom att tydliggöra pedagogiken, balansera upp schemat och förbättra skolans fysiska miljö vill de ge alla elever bättre förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig studierna. Kärnan i ett projekt i Sölvesborgs kommun är att skifta fokus från elevernas tillkortakommanden till verksamhetens lärmiljö. Både förskolor och skolor deltar i projektet som innehåller både utbildning och handledning. Fyra grundskolor i Tranemo kommun har utvecklat ett gemensamt arbetssätt för mindre stress och mer glädje. Nya pedagogiska verktyg, tydliga strukturer och rutiner gör skoldagen tryggare för alla.

Elever behöver få känna att de klarar uppgiften

I en intervju med Alli Klapp berättar hon om sin och Anders Jönssons enkätstudie där 1700 elever i årskurs nio svarat på vilket stöd de upplever att de får i skolan. Den visar att allt för många skolor stödjer elever genom att ge enklare uppgifter snarare än ett ”stödjande stöd” för att klara samma uppgifter som klasskamraterna får.

Tillgänglighet i ämnet idrott och hälsa

En ny forskningsöversikt har fokus på hur ämnet idrott och hälsa kan bli mer tillgängligt, särskilt för elever som möter svårigheter i det sociala samspelet. I en intervju med den biträdande projektledaren Karin Fröding, berättar hon om översiktens tre teman: tillitsfulla relationer, struktur och stöd samt utvecklade klimat.

Dessutom innehåller tidningen krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden.

Alla förskolor och skolor får tidningen

Lika värde skickas ut till alla förskolor med fler än fem anställda, till alla grundskolor, gymnasieskolor, grundsär- och gymnasiesärskolor, komvux, sfi, utbildningsförvaltningar och utbildningsnämnder eller motsvarande med flera.

Publicerat tisdag 2 mars 2021