Utbildning gav tid för reflektion och ledde till samsyn

Ett arbetslag på Stenbergaskolan har använt sig av Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) webbaserade studiepaket för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). De tycker att utbildningen gav tid för reflektion och ledde till en samsyn kring hur de på bästa sätt kan stötta och lyfta eleverna.

Anna Jonsson är speciallärare på Stenbergaskolan som ligger i Ljusne, Söderhamns kommun och omfattar förskola, grundskola och grundsärskola. Skolan har ungefär 350 elever. Anna har vid ett par tillfällen haft handledning från SPSM för att få stöd i att anpassa undervisningen för elever som är dövblinda. Hon berättar att hon flera gånger har använt sig av myndighetens material på webben och så upptäckte hon studiepaketet AKK:

– Jag blev nyfiken och förtjust i det upplägget så jag tänkte att mitt arbetslag skulle kunna använda sig av det.

Gick igenom studiematerialet i grupp

Anna ingår i ett arbetslag på fem personer som alla har olika utbildningar i dövblindkunskap och de arbetar med elever som läser enligt grundsärskolans läroplan, ämnesområden. Hon berättar:

– Vi har använt oss av våra arbetslagsträffar för att gemensamt gå igenom studiepaketet och alla de ingående momenten. Vi har tillsammans kunnat reflektera över frågorna och under filmernas gång har vi kunnat stoppa för att diskutera utifrån olika vardagssituationer. Vi har även efter de fyra momenten diskuterat våra egna filmer som vi har filmat under tiden på våra elever som ett stöd för att se elevernas utveckling.

SPSM:s studiepaket AKK

Studiepaketet vänder sig till arbetslag eller enskilda pedagoger som är intresserade av kunskap om och förståelse för alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Det webbaserade materialet är anpassat för självstudier på egen hand eller i grupp. Det innehåller filmade föreläsningar med forskare och andra med lång beprövad erfarenhet inom AKK-området.

– Jag tycker att upplägget har fungerat klockrent och jag tycker inte att det var svårt för oss att gå igenom studiepaketet själva. Det kändes så rätt och användbart för vår arbetslag och att vi tillsammans tog oss tid för att reflektera och gå igenom det här. Vi har fått en gemensam bas och samsyn i hur vi kan stödja och lyfta våra elever på bästa sätt, avslutar Anna.

Publicerat onsdag 8 februari 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018