Unik kompetensutvecklings­satsning skapar framtidstro för Sveriges anstaltsstuderande

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Kriminalvården gör just nu en gemensam kompetensutvecklingssatsning. Fokus ligger på vuxnas lärande och att göra studiesituationen tillgänglig utifrån olika funktionsnedsättningar samt vilka konsekvenser det får för lärandet.

Redan 2012 inleddes samarbetet mellan myndigheterna i form av föreläsningar, övningar och handledning kring bemötande och förhållningssätt för den pedagogiska personalen på Kumla anstalten. Under åren har samarbetet utvecklats och innefattat fler anstalter och fler moment.

– Behovet av att få kunskap och att få stöd i hur pedagogiska konsekvenser påverkar inlärningen är stor för lärarna på anstalterna, berättar Mia Häggeborn som är en av två rådgivare på SPSM som är kopplad till samarbetet med Kriminalvården.

Från lokalt lärande till lärande organisation

Som ett led i det regionala samarbetet med SPSM bestämde sig Kriminalvården för att göra en stor och riktad nationell kompetensutvecklingssatsning för alla drygt 120 lärare inom Kriminalvården. Rektor Tommy Nyman utsåg tre kursledare som alla är utbildade speciallärare eller specialpedagoger. Gruppen fick tid att planera och lägga upp en struktur för utbildningen med SPSM som stöd.

Resultatet blev en nätbaserad kurs, en kurs som utgår från arbetssättet i Studiepaket vuxen som kompletterats med material om funktionsnedsättningar kopplat till kriminalitet för att tillgodose lärarnas arbete och behov inom Kriminalvården.

I slutet av februari i år startade kursen med en gemensam träff där Mia Häggeborn och Agneta Wikström från SPSM deltog med föreläsning och en introduktion av kursen. Specialpedagoggruppen inom Kriminalvården håller i de tre kommande fysiska träffarna. Efter varje fysisk träff får Mia och Agneta en återkoppling från Kriminalvårdens 17 samtalsledare för att få en möjlighet att följa med i de olika gruppernas processer. Vid den sista träffen i november 2018 deltar också Mia och Agneta igen.

Deltagarna på kursen är indelade i samtalsgrupper som träffas digitalt för att kunna arbeta i kursens olika moment mellan de fysiska träffarna. På Kriminalvårdens intranät har man skapat ett utrymme för kursen där allt material och grupprum finns.

– På Kriminalvården är vi vana att mötas digitalt eftersom myndigheten är spridd över hela landet, säger Kerstin Ekholm-Erestam, lärare och en av kursledarna på Kriminalvården.

Anpassad undervisning efter individens behov

Arbetssätt och undervisning kan skilja sig från anstalt till anstalt men gemensamt är att all undervisning anpassas efter individens behov. De allra flesta av lärarna inom Kriminalvården är gymnasielärare. Eftersom behoven ser så olika ut är det en utmaning att kunna matcha ända upp till studier på universitetsnivå.

– Alla klienter erbjuds ett studiesamtal och de som har störst behov ska prioriteras. På Hinseberg har vi ett 25-tal studerande för tillfället, alla med sin unika studiegång. Det ställer krav på sammansättningen av lärare och vår samlade kompetens, säger Kerstin.

– Många klienter har en svår och ofta inte ens en fullgjord skolgång bakom sig och skulle behöva tillgodogöra sig grundläggande kunskaper eller åtminstone repetera en hel del innan de kan gå vidare, berättar Agneta Wikström, också rådgivare på SPSM och involverad i samarbetet.

Eftersom anstalterna inte har tillgång till digitala verktyg eller internet blir det en stor utmaning för lärarna att anpassa och tillgängliggöra undervisningen för eleverna.

– Här har SPSM en viktig roll att stödja oss i vårt arbete att hitta alternativa lösningar, avslutar Kerstin.

Mer läsning

Publicerat fredag 19 oktober 2018