lärare i soffa

Tyresö tar inkludering ett steg längre

I Tyresö har de kommunala skolorna skrotat små specialklasser. De undviker också att skicka elever med särskilda behov till andra kommuner och kallar synsättet "En skola för var och en". Deras nya arbetssätt är så intressant att forskare under tre år riktar blickarna mot kommunen.

I Tyresö finns 13 kommunala skolor. Tidigare har dessa inte haft någon särskild strategi för elever med särskilda behov.

Många elever har erbjudits undervisning i små klasser inne på skolorna. Andra elever har fått åka taxi till specialskolor utanför kommunen. 2010 var det 51 elever som tillhörde den senare gruppen.

I dag ser det helt annorlunda ut och antalet elever som går i skolor för elever med särskilda behov i andra kommuner är nere i 22 elever. Förändringen startade med att skolorna själva började arbeta för att ingen elev skulle behöva känna sig exkluderad. Skolorna utvecklade ett nätverk med rektorer, lärare och specialpedagoger samt en person från kommunens barn- och utbildningsförvaltning.

– Nätverket har varit viktigt. Det ser olika ut på alla skolor med hur man löser inkluderingen, men med ett gemensamt mål och en samsyn kan vi ändå stötta varandra, säger Ulla Lidén som är rektor på Stimmets skola.

För två år sedan skrev de också in i barn- och utbildningsnämndens nämndplan att alla verksamheter ska arbeta på ett sätt som främjar inkludering och minimerar antalet elever som placeras i externa specialskolor. Detta väckte oro bland både personal och föräldrar.

– Det fanns de som trodde att vi gjorde det för att spara pengar. Och en del lärare tvivlade på att det var möjligt att ta emot elever som tidigare varit exkluderade, säger utvecklingsstrategen Erik Sanner från barn- och utbildningsförvaltningen.

Oron till trots, så här långt har den nya strategin skapat en positiv anda ute på skolorna.

De pengar som tidigare gick till att betala extern skolgång omfördelas nu till de egna skolorna. Och de resurser som tidigare fanns i de små specialklasserna på skolorna finns nu i de vanliga klasserna. Fortfarande får elever med behov av särskilt stöd en anpassad undervisning, som ibland kan ske i avskild miljö, men det viktiga är att tillhörigheten är i den vanliga klassen.

– Det har gjort att alla elever får mer resurser eftersom lärare som tidigare fanns i de små klasserna flyttat in i de större klasserna, förklarar Ulla.

Forskningssamarbete för bättre lärmiljö

Tyresö kommun är nu en av tolv kommuner som ingår i ett forskningssamarbete mellan Malmö högskola, forskningsinstitutet Ifous och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Syftet är att främja utvecklingen av inkluderande lärmiljöer.

– Föreläsningar från myndigheten har gett oss bekräftelse på att vi jobbar med rätt saker. Det underlättar mycket för oss att få stöd av forskningen i våra argument till varför vi valt att jobba så här, säger Ulla.

Fakta

Tyresö kommun ingår tillsammans med elva andra kommuner i forskningsprojektet "Inkluderande lärmiljöer" som delfinansieras av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det är bara Tyresö som har samtliga sina kommunala skolor med i projektet som är treårigt och nu kommit halvvägs.

Publicerat måndag 7 juli 2014 Granskat måndag 11 januari 2016