Trygga elever presterar bättre

För fyra år sedan hade Visättraskolan i Huddinge dåliga kunskapsresultat, hög personalomsättning och eleverna valde en annan skola inför årskurs 6. Den nya rektorn valde att satsa på elevhälsan och nu vill eleverna stanna kvar.

Förändringen är ett resultat av ett helhetsgrepp. Visättraskolan betonar sambandet mellan elevhälsans insatser och skolans utbildningsmål. Trygga elever presterar bättre. Därför ville rektorn Semira Vikström fokusera och utveckla elevhälsan. Som ett led i det arbetet har skolans elevhälsoteam gått en distanskurs hos Specialpedagogiska skolmyndigheten. Skolsköterskan Norma Bento anser att kursen bidragit med struktur och tydlighet.

– När man är ett team är det lätt att man går in i varandra och arbetar parallellt. Nu kan vi komplettera varandra och samarbeta mer effektivt. Tidigare kände vi alla ett ansvar att var med på alla möten. Idag ser vi till att rätt representant från elevhälsan är med på rätt möte, säger Norma som ser kursen som kompetensutveckling.

– För min del har det varit värdefullt att se alla styrdokument inom skolan, olika förordningar och råd. Det gör att det känns tryggare att utföra arbetet.

Biträdande rektorn och ansvarig för elevhälsan Erik Hall menar att utbildningen är ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten.

– Kursen tryckte också mycket på att eleven ska må bra. Den gav oss inspiration och visade hur andra skolor arbetar. Vi diskuterade hur vi ville arbeta och pratade mycket om vårt förhållningssätt. Kursen har gett oss ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger han.

Stöttning och riktade resurser

Visättraskolan har drygt 350 elever. Här finns bland andra elever med språkliga svårigheter, grava språkstörningar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det finns också elever med grav hörselnedsättning.

Elevhälsans uppgift är att stötta och ge riktade resurser till elever i behov av särskilt stöd, sätta ramar kring arbetet, följa upp och utvärdera insatserna. Uppföljning görs tre gånger per termin.

– Tillsammans med skolans speciallärare kartlägger vi deras språkliga utveckling och vilket stöd som de behöver från elevhälsan, säger Erik.

Han anser att personalen är duktig på att uppmärksamma elever som far illa. Det senaste året har elevhälsan infört en drop-in tid för skolans personal, som kan komma dit och ta upp ärenden. En idé som teamet fått genom kursen.

– Lärarna använder sig av den möjligheten, men det är något som vi måste fortsätta att arbeta in. Vi har också stor hjälp från förvaltningens resurscentrum för stöd och elevhälsa, som erbjuder stöd till vår personal. Det är ett samarbete som vi har utvecklat under det här läsåret, fortsätter Erik.

Skriven av Ulla-Karin Höynä

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde nr 3 2016.

Erik och Normas råd om elevhälsa

  • Var tydlig mot personalen om hur elevhälsan arbetar.
  • Ha en närhet i alla arbetslag till elevhälsa och övrig personal.
  • Prioritera elevhälsan.
  • Biträdande rektor bör ha ansvar för elevhälsan för att få helhetsgrepp kring eleverna. 
  • Avsätt tid för elevhälsoteamet. Var tillgängliga och gå regelbundet igenom hur eleverna mår.
Publicerat måndag 31 oktober 2016 Granskat fredag 18 maj 2018