Tolk i skolan

Läromedlet Tolk i skolan visar hur det är att använda teckenspråkstolk i skolundervisningen för att kommunikationen ska fungera mellan svenskt teckenspråk och talad svenska.

Syftet är att öka förståelsen för tolksituationen så att kommunikationen ska fungera på bästa möjliga sätt i skolsituationen, men även i andra situationer där tolk krävs för full delaktighet och tillgänglighet, som till exempel vid studiebesök eller på elevrådsmöten.

Tolk i skolan hittar du i Webbutiken.

Publicerat onsdag 11 september 2019