Tjänsten Fråga en rådgivare fyller en viktig funktion

Tjänsten Fråga en rådgivare har nu varit igång i nio månader. Gunilla Salo som är samordnare för tjänsten summerar intrycken från tiden som gått sedan starten i april förra året.

Fråga en rådgivare ersatte den tidigare tjänsten Frågor och svar. Då kunde besökare på Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) webbplats enbart söka bland tidigare frågor och svar, samt skicka in nya frågor via ett formulär. Dessa funktioner finns fortfarande kvar men nu kan man också ringa in och få prata direkt med en rådgivare. På nio månader har cirka 3000 frågor besvarats.

Frågorna man kan söka bland på webben är indelade i 19 kategorier. Den största av dessa är Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

– Var femte fråga handlar om NPF, säger Gunilla. Den näst största kategorin är Dyslexi och Läs- och skrivsvårigheter, men den är ändå en bra bit efter i antal frågor.

Trots att det inte hunnit gå ett helt år ännu kan man ändå se att vissa typer av frågor ökar och minskar i antal olika tider på året. Vid terminsstart kommer många frågor om extra anpassningar och särskilt stöd medan det i slutet av terminen är fler funderingar kring prov, betyg och bedömning.

Gunilla är inte bara samordnare för tjänsten utan deltog också i arbetet med att bygga upp den. Hon berättar att de antaganden de gjorde inför starten har visat sig ha varit ganska riktiga.

– Allting har flutit på och i det stora hela fungerat som planerat.

Responsen från frågeställarna har varit genomgående positiv.

– I första hand riktar sig tjänsten till pedagoger och personal inom utbildningsväsendet, förklarar Gunilla. Jag tror det finns ett stort behov hos lärare att kunna vända sig någonstans med sina frågor och få prata om problem och utmaningar de upplever i sitt arbete. Det blir ofta ganska långa samtal. Vår förhoppning är att frågeställarna ska känna att de fått med sig goda råd och strategier som de kan använda i sin vardag när de lägger på.

De allra flesta frågor går att besvara direkt, men ibland måste man gå vidare och göra en ansökan om specialpedagogiskt stöd. I dessa fall får den som ringt in hjälp från rådgivaren med att fylla i ansökningsformuläret.

Är det något som förvånat er som jobbar med att besvara frågorna som kommer in?

– Nej, det kan jag inte säga. Snarare blir de bilder vi har ständigt bekräftade. Det blir oerhört tydligt att många elever som inte får det stöd de behöver mår väldigt dåligt. Och det visar ju också hur viktigt vårt arbete är, avslutar Gunilla.

Publicerat tisdag 7 februari 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018