Paneldiskussion i Almedalen

Tillgänglighetseminarium succé i Almedalen

Specialpedagogiska skolmyndighetens, SPSM, första egna seminarium i Almedalen var fyllt till sista plats när vi presenterade Vilket stöd kan skolansvariga få för att skapa en tillgänglig skola?

Ambition, attityd och ansvar

Ambitioner, attityder och ansvar var de tre bärande punkterna under seminariet.

– Vi har höga ambitioner, vi vill att alla barn och elever ska utvecklas och få med sig de färdigheter de behöver efter skoltiden. För att nå dit måste vi arbeta med våra attityder. De är avgörande för att insikten om att alla barn och elever är olika, blir styrande för hur vi utformar skolan. Och alla måste ta sitt ansvar utifrån sin profession. Det går inte att skylla på någon annan.

Så sammanfattade moderator Erika Bergman paneldiskussionerna när seminariet avrundades. I panelen medverkade

  • Peter Westerdahl, projetkledare Handikappförbunden
  • Björn Johnsson, controller elevstöd på utbildnings- och kulturkontoret i Danderyds kommun
  • Bodil Båvner, utredare avdelningen för lärande och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
  • Catrin Tufvesson, nationell samordnare för tillgänglighet på SPSM

Systematiskt arbete för bästa resultat

Vilka vinster finns då för skolansvariga med att arbeta med tillgänglighet i skolan? Björn Johnsson menade att kommuner som använder Värderingsverktyget kan få färre elever i behov av särskilt stöd. Bodil Båvner lyfte fram att arbete med tillgänglighet med hjälp av verktyget faktiskt kan hjälpa fler kommuner att följa lagen och därmed både kvalitets- och rättssäkra sin verksamhet. Att arbetet bör vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete, inget man gör "vid sidan av" var alla rörande överens om.

Mer om Tillgänglighet

Publicerat torsdag 3 juli 2014 Granskat måndag 28 december 2015