Illustration som är symbol för Tillgänglighetspaketet

Tillgänglighet får skolan att funka

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) lanserar tillsammans med Handikappförbunden ett gemensamt tillgänglighetspaket. Lanseringen sker den 3 april på konferensen Tillgänglighet får skolan att funka, som hålls i Stockholm.

I tillgänglighetspaketet ingår ett webbaserat värderingsverktyg som hjälper förskolor, skolor och gymnasieskolor att skapa en verksamhet som bjuder in alla barn. Förutom verktyget ingår också distansutbildning och lärmaterial för elever.

Verktyg för att skatta och skapa en handlingsplan

Värderingsverktyget är ett lättanvänt, konkret verktyg för att hjälpa förskolor och skolor att kartlägga den fysiska, pedagogiska och sociala tillgängligheten i den egna verksamheten. Kartläggningen är en hjälp att värdera verksamheten baserad på kriterier från såväl forskning och beprövad erfarenhet, som från bestämmelser i aktuella lagar. Resultatet ligger sedan till grund för utformningen av en handlingsplan. Verktyget nås via sidan Tillgänglighet här på vår webbplats.

Direkt till sidan Tillgänglighet.

Distanskurs om att leda och planera tillgänglighetsarbetet

En distansutbildning startar i höst till hjälp för att leda och planera verksamheternas arbete med att skapa en tillgänglig lärmiljö. Målgrupp för denna, är personal inom förskola och skola: Chefer för verksamheten, pedagoger, specialpedagoger och elevhälsa.

Ett samarbete med Handikappförbunden

DATE är ett projekt inom Handikappförbunden. DATE lärmaterial hjälper till att göra tillgänglighet till en del av undervisningen. Det riktar sig till år 4–9 och erbjuder kreativa och lustfyllda övningar, som hjälper eleverna att utforska sin skolmiljö, ta ställning och agera.

– Det har varit spännande att arbeta fram ett så konkret och praktiskt användbart verktyg som möjligt, med målet att underlätta för förskolor och skolor att skapa en tillgänglig lärmiljö. Vi har haft god hjälp av personer som fått pröva verktyget praktiskt. Förhoppningen är att det ska kännas meningsfullt och värdefullt att på det här sättet värdera nivån på sin egen verksamhet och försöka förbättra och utveckla den inom exempelvis ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, säger Catrin Tufvesson, nationell samordnare tillgänglighet på SPSM.

Efter konferensen kommer SPSM och Handikappförbunden att genomföra regionala utbildningsdagar på flera håll i landet, med start i Luleå redan den 4 april. Utbildningsdagarna för verksamhetschefer och pedagoger äger sedan rum i Göteborg (25 april), Örebro (28 april), Malmö (9 maj) och Stockholm (14 maj). Dessutom genomförs ett webbseminarium den 13 maj.

Publicerat torsdag 3 april 2014 Granskat måndag 11 januari 2016