Rektor Lena Åslund Lööf, specialpedagog Annkatrin Buhrman och läraren Anna Sjödin

Tillgänglig vuxenutbildning minskar avhopp

När vuxenstuderande i Bergsjö fick svara på frågor om hur de upplevde studiemiljön förstod rektorn Lena Åslund Lööf hur deras upplevelser delvis hängde ihop med antalet avhopp och studieresultat. För att få stöd i att skapa bättre förutsättningar för en mer tillgänglig lärmiljö för de vuxenstuderande kontaktade hon Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

I Bergsjö i Nordanstigs kommun i norra Hälsingland träffar vi Lena Åslund Lööf och hennes kollegor Annkatrin Buhrman, specialpedagog och Anna Sjödin, lärare i engelska. Vuxenutbildningens lokaler finns ett vackert beläget hus med utsikt över en sjö. De studerande har dock haft en del övrigt att önska vad gäller lokalerna och personalen har sett behov av att kartlägga behov av olika alternativ i undervisningen för att kunna öka tryggheten och därmed minska avhoppen från studierna.

Trion är nu i färd med att lämna in sin slutrapport för utvecklingsprojektet som de arbetat med under 2019 med bidrag från SPSM. En resa som varit lärorik och sammansvetsande på flera plan.

– Det känns häftigt men också lite vemodigt att sitta här. Vi har åstadkommit mycket på kort tid tack vare stort engagemang, en stark målbild och ekonomiskt stöd från SPSM. Att dessutom ha en kompentent kontaktperson att vända sig till när vi kört fast har varit ovärderligt, säger Lena.

Kunskapshöjning tack vare studiepaket och värderingsverktyget

Kontaktpersonen Lena pratar om är Susanne Wennberg, rådgivare i Gävle. Lena och Susannes samarbete startade redan 2016 i och med en workshop om pedagogiska utmaningar för elever med funktionsnedsättningar och digitala verktyg. Tre år och en rad kompetenshöjande insatser senare uppmanade Susanne Lena att söka utvecklingsbidrag för att på allvar kunna ta tag i de utmaningar man sett.

Flera av de studerande i Bergsjö har utmaningar inom npf och arbetslaget arbetade tillsammans med Studiepaket vuxen, ett webbaserat stödmaterial som är uppbyggt kring vuxenstuderandes olika utmaningar och hur man kan möta dessa studerande. Tillsammans började de även titta närmare på Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning. Det var i kartläggningen av den fysiska miljön som det blev även blev naturligt att involvera de vuxenstuderande.
Kartläggningen visade att det fanns mycket att önska, flera påpekade att det behövdes alternativa utrymmen till klassrummen, tysta utrymmen men också rum för reflektion och samtal i grupp. Ljud- och ljusmiljön behövdes ses över och även möblering.

– Trivs man inte så är det lätt att stanna hemma och då hamnar vi lätt i en ond spiral, låg närvaro ger många gånger sämre studieresultat, säger Anna.

Specialpedagog som nyckelperson

En annan sak som framkom var att de studerande hade mer att önska vad gäller en mer strukturerad kontakt med lärare och mentorsstöd.

– Där är vi eniga med eleverna. Vi har inte haft någon vidare struktur på samtal och vi har inte haft tillräckligt bra rutiner för kartläggning eller uppföljning. Vi behövde en länk mellan lärare, studie- och yrkesvägledaren och de studerande. Det blev i och med projektmedel från SPSM möjligt. Vi kunde anställa en specialpedagog som fick projektleda vårt beviljade utvecklingsprojekt och arbeta med de här pusselbitarna under ett år, berättar Lena.

Det blev Annkatrin Buhrman, som på jobbet är Anki med alla, som fick uppdraget. Hon tog tag i arbetet med struktur för kartläggning och uppföljning och den fysiska lärmiljön. Dessutom ingick hon tillsammans med två andra lärare i en studieteknikkurs, skapad utifrån Skolverkets riktlinjer i anpassad studieteknik med 10 träffar för alla nyinskrivna elever.

– Det låter kanske omfattande med 10 gånger men det tar tid att skapa goda relationer som bygger på tillit hos eleverna vilket är ett mål med kursen. Jag är med vid alla tillfället för att observera och finnas tillhands. Att det gjort stor skillnad för elevernas närvaro och även resultat råder det ingen tvekan om, säger Anki.

Studieavhoppen har minskat markant

Det finns även en studieverkstad som är bemannad av lärare varje vardag under dagtid samt en kväll i veckan. Verkstaden är välbesökt har ökat motivationen bland eleverna vilket också visat sig i att antalet avhopp från studierna har minskat markant.

– Måluppfyllelsen för den här elevgruppen är svår att mäta generellt, så även om andelen betyg inte har förändrats så är det en oerhörd framgång att vi har betydligt färre avhopp och en upplevd stark trygghetskänsla än tidigare år, säger Lena.

Nu är projektet slut men Anki blir kvar, åtminstone på deltid. Hennes roll är för viktig för att prioritera bort och Anki själv stormtrivs.

– Det är svårt att inte trivas här, en stor fördel med att vara verksam i en liten verksamhet i en liten kommun är ju att det är förhållandevis enkelt att förändra och utveckla det som behöver förändras. Vi har nära till varandras kompetenser och kan samtala och stötta varandra varje dag om det behövs, avslutar Anki.

Publicerat torsdag 19 mars 2020