Anders Nilsson står vid en 3D-skrivare och håller i en utskriven modell.

Tillgänglig undervisning tack vare 3D-figurer

Med hjälp av Computer-aided design (CAD) har ingenjörer inom industrin skapat digitala ritningar för konstruktion och arkitektur sedan 1980-talet. Tekniken har även flyttat in i klassrummen, att rita, programmera och skriva ut i 3D blir allt vanligare i undervisningen på högstadiet och gymnasiet.

Resurscenter Syn är en enhet på Specialpedagogiska skolmyndigheten som arbetar med elever som är blinda eller som har en synnedsättning som målgrupp. I det som liknar en träslöjdslokal på myndighetens kontor på Campus i Stockholm arbetar Anders Nilsson som rådgivare. Här tar han emot lärare som deltar i olika kurser som resurscenter syn ger flera gånger per år. Även elever med blindhet som går i ordinarie grundskola kommer på besök då och då för att få träffa ungdomar i liknande situation och för att få en fullt tillgänglig undervisning.

– Att möte elever med synnedsättning handlar mycket om att ställa om sina egna sinnen, det som är självklart att ögonen ser för en seende person behöver överföras till andra sinnen hos en person som är blind, säger Anders.

Uppstartsprojekt med förankring i forskningen

Tillsammans med Lunds tekniska högskola genomfördes ett uppstartsprojekt för ett par år sedan kring 3D- skrivarens möjligheter och begränsningar. Projektrapporten fungerar som riktlinjer och idéer för pedagogiskt material för elever med synnedsättning.

3D-tekniken och möjligheten att skriva ut tredimensionella modeller har inneburit ytterligare en möjlighet för elever med blindhet. Förutom att förstora det som inte kan ses med ögat, till exempel en cell eller ett virus, så kan man förminska till exempel byggnader för att kunna att upptäckta detaljer i arkitekturen.

– Alla elever har glädje av modellerna. De ger även seende elever nya perspektiv på vad de ser på en bild i en lärobok. Detaljer och proportioner blir tydligare och ökar förståelsen för hur ett hus är byggt eller hur en cell är uppbyggd, säger Anders.

Ekologiskt nedbrytbara material till modellerna

När Anders kollegor kommer från ett rådgivningsuppdrag och beskriver ett dilemma från skolans verklighet sätter detektivarbetet igång. Det kan handla om att en elev behöver få något i en lärobok förtydligat, punktskrift eller syntolkning kanske inte är tillräckligt.

Det finns mängder av tredimensionella ritningar på internet och väldigt mycket finns att ladda ner helt gratis. Oftast hittar han en passande ritning och låter sedan skrivaren sköta resten.

– Vi använder majsstärkelse istället för plast till utskrifterna, vilket ju är miljövänligt också. Det är bara din egen fantasi som begränsar användandet av 3D-skrivaren som kompletterande lärverktyg i undervisningen, avslutar Anders.

Länkar med exempel på kostnadsfria 3D-ritningar

Publicerat torsdag 10 januari 2019