Tillgänglig förskola genom utbildning, stöd och kreativitet

För fyra år sedan började Thea Grönqvist förskolan. Då hade personalen inga kunskaper om hur de skulle anpassa verksamheten för ett barn med den synnedsättning som Thea har. Men med stöd och kreativitet har de nu en verksamhet som fungerar för alla barn i förskolan.

Alla barn på förskolan Hasselbol i Sunne har en personal som har särskilt ansvar för dem. För Thea är det Kristin Gustavsson, som är förskolepedagog.

– Innan Thea började här gjorde jag ett hembesök för att vi skulle få träffas i en miljö som var trygg för henne, säger Kristin. Andra förberedelser var att de, med hjälp av Syncentralen, gjorde färgmarkeringar både inomhus och på gården för att öka kontraster mellan olika delar och de ändrade möbleringen för att Thea lättare ska kunna orientera sig.

Anpassningar är bra för alla

Genom Specialpedagogiska skolmyndigheten har personalen lärt sig hur de kan hjälpa Thea att träna upp sin känsel, som hon kommer att behöva för att lära sig punktskrift. Alla saker på förskolan är redan nu märkta med punktskrift, så att Thea ska vänja sig vid att den finns där även om hon ännu inte kan läsa den. Personalen har också fått prova på hur det är att vara blind, genom att använda en ögonbindel.

– Vi har lärt oss mer och mer under de här åren och det gäller att vara kreativ för att hitta lösningar, för allt finns inte färdigt att bara köpa in. Vårt arbetslag fick också en extra timme i veckan för planering och reflektion och det har varit jättebra, säger Kristin.

Personalgruppen har varit densamma under Theas förskoleår. Kristin säger att det bidragit till kontinuitet och att kunskaperna de skaffat sig finns kvar, vilket gynnat Theas utveckling. En sådan kunskap är hur viktigt det är med syntolkning, det vill säga att berätta om miljön, personer och saker runt omkring.

– Syntolkningen har varit bra för alla barn. De får ord och begrepp för olika saker, lär sig vad det är och vad det kan vara bra för. Dessutom har det gett ett lugn till hela gruppen, eftersom syntolkningen gör att en aktivitet tar lite längre tid.

Lekgrupper har underlättat

De andra barnen i gruppen har tagit efter hur personalen gör när de till exempel visar Thea var saker finns eller räcker över någonting. Även om hon ser på ett annat sätt än de andra i gruppen, så är hon inte underlägsen eller försiktig. Pilliga saker, som att skala ägg, lärde hon sig snabbare än kompisarna och nu när de tränar inför sommarfestens uppträdande, hjälper hon sin lillasyster med rörelserna de ska göra.

– Thea har en otrolig hörsel, fantastiskt minne och bra känsel. I leken dansstopp vinner hon jämt! När vi har haft en aktivitet som är svår för henne gör vi något som hon är bra på efteråt. För det är viktigt för oss alla att få känna att vi är duktiga eller rent av bäst på något, säger Kristin.

Samspelet mellan barnen kan vara en utmaning när ett av dem inte ser vilka som är i närheten och vad de gör. Därför har förskolan skapat lekgrupper med två till tre barn i varje grupp. Det har underlättat för Thea som tidigare hellre ville vara med en vuxen.

Förberedelser inför skolstart

Det senaste året har Thea fått förbereda sig inför skolstarten. Hon har besökt skolan flera gånger och ser fram emot att börja. Vad man gör i skolan har hon koll på.

– Läsa och skriva, svarar Thea på frågan om vad hon ska göra i skolan.

Kristin, som har behörighet att undervisa upp till årskurs fem, kommer också att börja arbeta på skolan. Förra veckan var hon och några av de nya kollegorna på kurs för att lära sig mer om att anpassa den pedagogiska verksamheten utifrån en synnedsättning.

– Det var bra eftersom det är svårt för mig att förklara allt, till exempel hur det kan fungera i matsituationer och i gympasalen.

Skolan har valt ut det klassrum som passar bäst för Thea. Där har de sänkt taket, bytt belysning och köpt in svarta bord. I utemiljön målar de för att öka kontraster.

Ett annat tänk nu än tidigare

Kontakterna med Specialpedagogiska skolmyndigheten har pågått under alla år. Det har varit information och kompetensutveckling på plats i Sunne och i Stockholm.

– Skulle förskolan få ett barn med en annan ovanlig funktionsnedsättning, tror jag vi kommer att ha nytta av det vi lärt oss. Vi har ett annat tänk nu.

Thea och hennes kompisar har tydliga planer inför arbetslivet så småningom.

– Jag ska bli läkare och köra ambulans, säger Thea – Samma som Thea, men jag ska jobba där bak med patienten, säger Astrid.

– Jag ska bygga bilar och bli polis, säger Love.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde 3-4 2019

Mer läsning

Publicerat torsdag 17 oktober 2019