Tidigt stöd för en god självbild och bättre resultat

Att läsa och skriva ingår i alla ämnen i skolan och är grundläggande för all kunskapsutveckling. Tidiga insatser för läs-och skrivutveckling är därför angörande för hur många elever kommer att uppnå goda resultat i skolan.

För elever med funktionsnedsättningar gör specialpedagogisk kompetens i skolan att de kan fångas upp tidigt och därmed får bättre möjlighet att utvecklas och nå resultat i skolan.

– För oss är det här självklarheter och man ju tycka att det är en rättvisefråga. Missar vi att sätta in insatser så riskerar det att påverka individen hela livet, säger Maria Götesson, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Varför är det viktigt att tidigt upptäcka vilka anpassningar och stöd elever har behov av för att nå målen?

– Ingen mår ju bra av att känna att man inte kan och inte kan lyckas. Med rätt insatser tidigt stärks elevens motivation och lust för fortsatt lärande, det säger vår erfarenhet och även en hel del forskning. I vårt grannland Finland har man kommit ganska långt i sim forskning om tidiga insatser, säger Maria.

Hur vanligt är det, ser du i ditt uppdrag som rådgivare, att skolor tidigt upptäcker elever i behov av stöd och sätter in det stödet?

– Min uppfattning är att man idag är bättre på att upptäcka och fånga upp elever relativt tidigt. Däremot är ofta lösningen, anpassningen sällan helt genomtänkt, utan att analysera sin upptäckt så kan lösningen bli slentrian och något man gör lite på känn. Därför är specialpedagogisk kompetens i verksamheten oerhört viktigt, menar Maria.

Vad är de vanligaste förklaringarna till att skolor inte satt in ett tidigt stöd till elever som har det behovet?

– De argument vi hör och ser är framför allt resurser, inte bara ekonomiska utan också tid. Kompetensbehov är ett annat, vilket inte bara gäller sakkunskap kring alternativa verktyg eller funktionsnedsättningar utan också på ett mer övergripande, organisatoriskt plan. Vi rådgivare ber ofta de vi möter i olika verksamheter att reflektera över hur de är organiserade, finns det flaskhalsar och kanske moment som kan göras av flera? Om vi samarbetar kring vissa frågor, skulle det underlätta för alla? Vi har många gånger erfarenhet och verktyg för att även göra stor skillnad när det gäller att gå in och stötta verksamheter organisatoriskt, säger Maria.

– Avslutningsvis vill jag betona den viktiga grund som läggs redan i förskolan. Språkutveckling stimuleras genom rim och ramsor och med högläsning kommer man långt. Och, även grunden till matematiska begrepp och motsatsförhållanden som framför-bakom, över-under samt längst- kortast och uppe och nere går att effektivt leka fram dagligen under förskoleåren. Med beröm och uppmuntran kopplas uppfattningen av sådana begrepp som ett lekfullt och roligt, avslutar Maria.

Läs vårt remissvar till betänkandet "På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik" (PDF-dokument, 145 bytes)

Vill du veta ännu mer om de positiva effekterna av tidiga insatser? Vi berättar gärna mer och ger er råd och stöd i hur ni kan går tillväga. Välkommen att kontakta oss.

 

Publicerat onsdag 18 oktober 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018