Tidiga språkerfarenheter påverkar resultatet i skolan

Om barn med hörselnedsättning får tidiga språkerfarenheter påverkas utbildningsresultatet i positiv riktning. Det visar Ola Hendars avhandling "When two language modalities meet: Speech and sign language, and the impact on education".

Ola försvarar sin avhandling den 15 januari vid Köpenhamns universitet.

Syftet med avhandlingen

Trots medicintekniska framsteg och erkännande av teckenspråk i samhället, är utbildningsresultaten låga och ett fortsatt problem för elever med hörselnedsättning. Syftet med avhandlingen är att studera utfallet i utbildning för barn med hörselnedsättning. Syftet är också att utforska tidig språkutveckling och kopplingen till resultat i skolan.

Visar betydelsen av tidiga språkerfarenheter

– Att hörselskadade elever har svårt att nå alla mål i skolan oavsett grad av hörselnedsättning eller skolplacering var inte oväntat. Men jag kunde dessutom visa tydligt att skolresultaten påverkas av tilläggsfunktionsnedsättningar och ålder för när språket sätter igång, oavsett om det är talspråk eller teckenspråk. Det var lite överraskande, säger Ola.

Språket utvecklas från födseln

Han säger att befintlig forskning gällande hörselskadade barns språkutveckling i mindre grad tittar på den allra första tiden.

– I tidigare forskning verkar man mer fokusera på tvåårsåldern, då talspråket sätter igång. Men språk utvecklas ju från födseln.

Ola menar att språk är nödvändigt för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling. Det är skälet till att han hela sitt yrkesliv har fördjupat sig i hur elever med hörselskador har det i skolan och hur teckenspråket som språk kan vara en resurs för många elever i deras skolvardag.

Ola arbetar vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. Parallellt har han gjort studier i Norge och Danmark som har resulterat i avhandlingen.

Disputation

Datum: 15 januari
Tid: 13.00
Plats: Köpenhamns universitet, Psykologiska institutionen, Det Kongelige Bibliotek, Gothersgade 140

Disputationen översätts till svenskt och danskt teckenspråk. Gäster från England, USA, och våra Nordiska grannländer kommer att närvara.

Avhandlingen finns för tillfället inte att ladda ner.

Publicerat torsdag 14 januari 2016 Granskat torsdag 17 maj 2018