Bild på en hand som trycker på en knapp.

Teknik och knappar som kommunikations­verktyg för barn med dövblindhet

Teknik som ett komplement till traditionell kommunikation, går det att använda av barn med dövblindhet? På Snäckbackens Särskola i Sollentuna vet man att det går. Här används teknik flitigt och personalen ser att den bidrar till elevernas kommunikativa utveckling.

En tryckknapp kan göra stor skillnad för ett barn med dövblindhet. Det har Margareta Fors, förskollärare och klasslärare på Snäckbackens Särskola, fått erfara under sina år på skolan.

–Vi kopplar ihop olika typer av tryckknappar med till exempel en bordsfläkt eller ett fotbad, som eleverna sedan kan starta och stänga av, alltså styra och påverka, vilket är otroligt viktigt för våra elevers kommunikation. Tekniken hjälper dem att förstå orsak och verkan och de lär sig även att göra egna val, berättar Margareta.

Och eleverna, hur reagerar de och vad tycker de om knapparna?

– Det måste vara något roligt som händer när de trycker på knappen, fortsätter Margareta. Vi arbetar individuellt med varje elev och måste hitta det som eleven är intresserad av och sedan bygga vidare på det, för att motivationen ska hålla i sig. För elever som inte kan kommunicera traditionellt är detta såklart svårt att förmedla, men vi ser på deras känslospråk och kroppsspråk när vi hittat rätt.

Handledning och utbildning av ny personal

Snäckbackens Särskola har under många år fått stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) genom Resurscenter dövblind. Catrin Andersson, rådgivare, är den som arbetar med skolan just nu.

– Vi har fått kontinuerlig handledning i flera år vad gäller samspel och kommunikation med våra elever och vad vi kan göra för att utveckla detta. När vi arbetat gör vi videoanalyser som vi sedan tittat på tillsammans med Catrin, för att se tydligare hur de olika arbetsmomenten och övningarna fungerar, berättar Margareta.

Catrin hjälper även till med att utbilda ny personal på särskolan, en viktig insats till hur man ska hamna rätt i undervisningen.

– Att vi får utbildning från just er som expertmyndighet är väldigt värdefullt, säger Margareta.

Utvecklingsområde där SPSM har en stor roll

Margareta och Catrin ingår båda, tillsammans med Thomas Ragnarsson, rådgivare i Mellersta regionen, i en grupp som arbetar med Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) genom Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Gruppen arbetar med kommunikationsutveckling och hur man kan använda IKT med gruppen dövblinda.

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (NKCDB) har en hemsida med information om hur man kan använda teknik pedagogiskt med barn med dövblindhet och SPSM har varit med och tagit fram den informationen. Thomas ingår även i expertgruppen för teknik och hjälpmedel inom NKCDB.

– Just nu tittar vi på små tryckknappar som är kopplade via blåtand till smarta telefoner och som i sin tur sedan aktiverar smarta klockor. Knapparna kan skicka ett startskott till telefonen som med hjälp av en app skickar vibrationer till klockan. Detta innebär att kommunikation även kan fungera på avstånd. Vibrationerna kan då vara en trygghet, som visar att till exempel skötaren finns där, trots att hen inte är på armlängds avstånd. Det finns mycket man kan göra med standardteknik, som inte är tänkt för målgruppen egentligen, fortsätter Thomas.

Ett eftersatt område för målgruppen

Thomas berättar att tekniken för denna målgrupp är mycket eftersatt eftersom gruppen inte paras ihop med teknik på ett naturligt sätt. Han upplever även att många som arbetar med barn med dövblindhet dessutom upplever oro att tekniken ska komma emellan dem och kontakten med barnen. Efterfrågan av tekniska lärverktyg är därför ganska låg.

– Jag vill verkligen slå ett slag för detta och hur tekniken kan vara starten att få igång kommunikation med dessa barn. Den får dem att fundera över vad som händer när de trycker på knappen och öppnar upp till samtal om sådant som är och sådant som har varit. Barnen kan få förståelse för kommunikation och dessutom påverka sin omgivning, avslutar Thomas.

Publicerat fredag 9 oktober 2020