Kursledarna Peter Hegethorn och Åsa Ulemark

Teckenspråksutbildning skapar mervärde för familjer

Har du barn som använder svenskt teckenspråk? Du vet väl att det finns möjlighet även för dig som förälder att lära dig teckenspråk? Ta chansen att stötta ditt barn i den kommunikativa utvecklingen! Utbildningen kallas TUFF och står för teckenspråksutbildning för föräldrar.

TUFF ges av olika utbildningsanordnare runt om i Sverige, både som internatkurs och som mer regelbunden kvälls- dag eller helgkurs. Du väljer vilken form som passar dig bäst. Utbildningen är dessutom kostnadsfri och du kan få viss ersättning för förlorad arbetsinkomst om du måste ta ledigt från jobbet.

På Väddö folkhögskola i Roslagen i Uppland erbjuder Södertörns folkhögskola teckenspråksutbildningen bland annat en lägerkurs under fyra dagar under ledning av Peter Hegethorn och Åsa Ulemark, båda döva teckenspråkslärare.

– TUFF i den här formen och i den här miljön ger inte bara möjlighet för föräldrarna att lära sig teckenspråk tillsammans utan skapar också värdefulla kontakter med andra familjer i liknande livssituation, säger Åsa Ulemark.

Lugn och tillåtande miljö

Föräldraparen som medverkar på kursen tecknar med varandra ute i korridoren när vi kommer, de övar att teckna på avstånd vilket är bra för då måste du vara extra tydlig för att inte missuppfattas. Att lära sig anpassa språket efter olika sammanhang är ett av målen i ramkursplanen i utbildningen.

Stämningen är lugn, nästan fridfull. En anledning är just att under en teckenspråksutbildning är det nästan helt tyst, kommunikationen sker med händerna, ansiktet och kroppen utan att använda rösten. En utmaning för deltagarna som ju alla kan prata. I ett rum längre bort skrattar några barn, de leker med varandra i god omsorg av några teckenspråkiga ungdomar.

– Helt fantastiskt bra ordnat! Sängen är bäddad, maten är lagad, barnen får roa sig medan vi övar på våra barns första språk, svenskt teckenspråk, säger Sofia Jedeskog, mamma till Fabian som har en lindrig hörselnedsättning.

Möjligheten till TUFF behöver synliggöras

Gemensamt för alla kursdeltagare är att de har barn som kommunicerar på teckenspråk. Sofia och hennes man Stefan bor i Stockholm, andra har rest längre.

– Fabian använder en del talade ord men teckenspråket hjälper honom att minnas och underlättar för honom att uttrycka känslor. Vi fick nys om utbildningen via Downs föreningen, och ju mer vi kan underlätta kommunikationen för vår son desto bättre, säger Sofia.

Föräldrarna med barn som är döva och som deltar på kursen har alla deltagit på en grundkurs som hörselhabiliteringen erbjuder. Att en fortsättning finns i form av TUFF har det av olika anledningar varit lite upp till dem själva att söka information om.

– Det är just därför vi måste berätta om att utbildningen finns. Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten ger statsbidrag till olika utbildningsanordnare runt om i Sverige som i sin tur erbjuder TUFF på olika sätt. Vi hoppas att fler tar chansen att lära sig teckenspråk eftersom det berikar och möjliggör kommunikation på ett fantastiskt bra sätt, säger Helena Foss Ahldén, sakkunnig inom TUFF på Statsbidragsavdelningen på myndigheten.

Publicerat torsdag 13 december 2018