Teckenspråkets dag firar 35 år

Den 14 maj 1981 fattade Sveriges riksdag det historiska beslutet att teckenspråk är dövas förstaspråk. Sedan dess uppmärksammas dagen runt om i Sverige med festligheter och med turkos som färgtema – teckenspråkets färg.

Riksdagens beslut var historiskt då Sverige som första land i världen erkände teckenspråk för döva. Det innebär bland annat att samhället ansvarar
för att det finns utbildningar och information
om samhället på teckenspråk. Teckenspråket är idag dövas modersmål och likställt med de nationella minoritetsspråken. På Specialpedagogiska skolmyndigheten uppmärksammar vi teckenspråkets dag med festligheter och aktiviteter på våra skolor.

Temavecka och aktiviteter på skolorna

Teckenspråkets dag infaller i år på en lördag men festligheterna börjar redan på fredagen på flera av våra skolor.

På Manillaskolan i Stockholm pågår aktiviteter hela veckan med olika teman som eleverna arbetat fram och som är kopplade till ordinarie lektioner. Dramaski, ett produktionsbolag där 4 av 5 anställda är före detta Manilla-elever besöker skolan. Programledare för Lilla Aktuellt Teckenspråk visar teckenspråkiga program, spel och läromedel som barnen kan använda. Genusvetare Malin Kvitvaer pratar om teckenspråkiga barns och ungdomars rättigheter och möjligheter som teckenspråkig.

– Teckenspråkets dag är en minnesvärd dag att fira – i 35 år har nu teckenspråket varit erkänt som dövas förstaspråk. Under hela veckan har vi därför integrerat teckenspråkets betydelse i undervisningen, säger Ann-Sofie Montelius, rektor på Manillaskolan.

På Östervångsskolan i Lund arrangeras aktiviteter som tipspromenad, bildjakt, skapa konst och 5-kamp. De äldre eleverna får lyssna på en föreläsning av Lars-Åke Wikström, före detta ordförande för SDR, Sveriges Dövas Riksförbund. Han berättar om kampen för att få det svenska teckenspråket erkänt som ett språk på 70-talet. De lite yngre eleverna pysslar och får se teater framförda av de äldre eleverna.

– Vi firar teckenspråkets dag årligen. Det är en viktig dag då hela skolan umgås tillsammans över åldersgränserna med teckenspråket i fokus, säger Ann Holmström, rektor på Östervångsskolan.

På Vänerskolan i Vänersborg finns stationer med uppgifter och lekar som är kopplade till teckenspråk. Eleverna får lyssna på en föreläsning om varför vi firar teckenspråkets dag och överraskas också av en hemlig gäst.

Turkos är färgen för teckenspråket

Turkos är färgen som symboliserar gemenskapen kring, och kampen för, teckenspråket. På våra skolor går därför festligheterna i turkos – både elever och personal har gärna något turkost på sig.

På skolorna bjuds eleverna också på fika och glass och det pyntas med dekorationer och ballonger i turkost.

– Att teckenspråket erkändes som ett språk här i Sverige har betytt enormt mycket för oss döva. Språket har stigit i status och fått samma värde som andra språk. Dessutom har döva och hörselskadades möjlighet till utbildning avsevärd ökat, säger Kerstin Olsson som varit lärare på Manillaskolan sedan 1990 och själv upplevt den positiva utvecklingen.

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat torsdag 17 maj 2018