Framsida på Teckenspråk, talat och skrivet språk, en forskningssammanställning om tvåspråkighet

Teckenspråk berikar barns språkutveckling

De minsta barnen har nytta av teckenspråk i sin språkutveckling, vare sig de är hörande eller döva. Det visar forskning. Nu finns "Teckenspråk, talat och skrivet språk, en forskningssammanställning om tvåspråkighet" att ladda ner.

"Teckenspråk, talat och skrivet språk" är den första forskningssammanställning som Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram på eget initiativ.

– Vi behövde ta reda på vilka kunskaper som finns, vad forskningen fått fram och vilka effekter som tvåspråkighet kan ge för att sedan sprida och öka kunskap om vad tvåspråkighet innebär säger författaren till skriften, filosofie doktor Emelie Cramér-Wolrath.

Emelie arbetar som FoU-samordnare och rådgivare med inriktning mot döv-hörselnedsättning och teckenspråk vid Östra regionen.

Genom arbetet i kunskapsområdet Tvåspråkighet har Emelie samlat information om forskning. Nu har hon också sökt i forskningsdatabaser, både nationellt och internationellt för att hitta fler studier till forskningssammanställningen.

Tidig screening fångar upp hörselnedsättningar

Det finns både språkliga och kognitiva fördelar med tvåspråkighet, vare sig barnet är dövt, har hörselnedsättningar eller är hörande.

Under barnets första levnadsdagar görs en screening som fångar upp eventuella hörselnedsättningar. För ett barn som är dövt eller har en grav hörselnedsättning blir den första tiden i livet helt utan språk om ingen i barnets närhet kommunicerar med honom eller henne på ett språk som barnet kan tillägna sig. För döva barn med teckenspråkiga föräldrar, eller andra i omgivningen som använder teckenspråk påbörjas en spontan språkutveckling. Det är ett annat språk men annars sker utvecklingen på samma sätt som när hörande barn med hörande föräldrar tillägnar sig språk.

Tvåspråkighet ger valmöjlighet

Längre upp i barnets ålder, i skola, på fritid, i utbildning och i arbetsliv ger tvåspråkighet en möjlighet att välja det språk som är bäst utifrån den situation man är i.

Publicerat onsdag 10 juni 2015 Granskat torsdag 29 september 2016
Forskaren Emelie Cramér- Wolrath

Emelie arbetar som FoU-samordnare och rådgivare med inriktning mot döv-hörselnedsättning och teckenspråk vid Östra regionen.

Hämta publikationen

  • Bildtext saknas

    Teckenspråk talat och skrivet språk

    En forskningssammanställning om tvåspråkighet. Intresset att forska om tvåspråkighet med kombinationen teckenspråk, talat och skrivet språk växer. Det visar sig bland annat i att fler och fler