Två killar som jobbar tillsammans på en lektion

Svårt att bedöma nyanlända elever

Att bedöma en nyanländ elevs kunskap är inte alltid enkelt. Och det kan vara svårt att avgöra om eleven behöver särskilt stöd eller inte. Denho Özmen, rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten har två råd till skolhuvudmän.

Det första rådet är att skapa rutiner för att ta emot nyanlända elever.

– Om man har ett team med interkulturell kompetens ökar möjligheten att upptäcka vilka elever som behöver särskilt stöd, säger han.

Hans andra råd är att ha med modersmålslärare vid tester och bedömningar. Modersmålsläraren har kunskap om elevens kultur och utbildningssystemet i hemlandet.

– En elev som kommer från en annan kultur och har erfarenhet av en helt annan pedagogik än vi har, agerar inte som svenska elever. Det är viktigt att känna till så att man inte missbedömer elevens beteende.

För den som vill öka sin kompetens inom området kan Myndigheten erbjuda specialpedagogiskt stöd samt specialpedagogiska utredningar.

Publicerat tisdag 3 december 2013 Granskat måndag 11 januari 2016