Glada människor vid ett bord. Representanter för Sundsvalls kommun 2015 Guldtrappan

Sundsvalls kommun tog hem första Guldtrappan för sitt utvecklingsarbete

Grattis Sundsvall som vann den första Guldtrappan!

Utmärkelsen delades ut på konferensen Framtidens lärande igår, den 6 maj. 2015. Guldtrappan är en utmärkelse för skolhuvudmän som är framgångsrika i sin utveckling och digitalisering av skolan. Specialpedagogiska skolmyndigheten är en av parterna bakom priset.

Juryns motivering

Juryns motivering lät så här: "För ett inspirerande brett utvecklingsarbete, en stark ledningsgrupp, en likvärdig digital omvandling, stabilt uppbyggd med andra aktörer, såsom skolfederation, läromedelsförlag, skoldatatek, och högskola, där bitvis framsteg uppnåtts särskilt inom skriv- och läsundervisning och med den fortsatta utmaningen att vända elevresultaten."

Samarbete gynnar utveckling

Botkyrka, Falkenberg, Sandviken och Sollentuna kommuner var de andra fyra finalisterna. En framgångsfaktor för alla fem finalisterna är samarbete på olika nivåer.

Guldtrappan delas ut av Datorn i utbildningen (DIU). Parterna bakom priset är Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Vinnova, Skolchefsföreningen, Sveriges Skolledarförbund, Fronter AB, Gleerups Utbildning AB, Liber AB, Modellen/Infomentor, Netsmart AB, samt initiativtagarna stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting.

På bilden syns representanter för Sundsvalls kommun när de just fått ta emot Guldtrappan.

Publicerat torsdag 7 maj 2015 Granskat tisdag 15 december 2015