Handledning värderingsverktyg för tillgänglig utbildning och DATE lärmaterial

Stort intresse för Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning

Det gemensamma tillgänglighetspaketet med Specialpedagogiska skolmyndighetens Värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning och Handikappförbundens DATE lärmaterial har tilldragit sig ett mycket stort intresse bland landets kommuner och skolor.

- Det känns väldigt bra och visar att materialen ligger rätt i tiden, säger Catrin Tufvesson, nationell samordnare tillgänglighet från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

- För att skapa likvärdig utbildning för alla, måste inte bara den fysiska, utan även den pedagogiska och sociala miljön vara tillgänglig. Dessutom lär den kommande förändringen av diskrimineringslagen få effekt, när skolorna efter hand inser hur den kan komma att påverka deras arbete, säger hon.

Konferens, utbildningsdagar och webbseminarium

Rikskonferensen som introducerade tillgänglighetspaketet hölls den 3 april i Stockholm och dokumentationen från konferensen är nu publicerad.

Konferensen följdes av regionala utbildningsdagar i Luleå, Göteborg, Örebro, Malmö och Stockholm. Dessutom gjordes ett interaktivt webbseminarium som går bra att se i efterhand.

Webbaserat verktyg

De praktiska delarna av värderingsverktyget - kartläggning och handlingsplan - är webbaserade. Förhoppningen är att många användare utnyttjar möjligheten att dela med sig av sina resultat för att kunna jämföra med andra verksamheter i såväl den egna kommunen, som i andra.

Stor efterfrågan

Distanskursen "Tillgänglig utbildning - så gör vi det möjligt" fulltecknades redan första anmälningsdagen. Vi har därför dubblerat kursen, men även den är nu fulltecknad.

Stor efterfrågan har det också varit på den tryckta handledningen för värderingsverktyget och på DATE lärmaterial. Båda trycksakerna är tillfälligt slut, men nytryckning pågår.

DATE-materialet väntas finnas i lager i början av juni, medan handledningen dröjer ytterligare någon vecka.

Under tiden finns pdf-versioner av båda materialen att ladda ned från sidan Jag vill - Beställa publikationer.

Publicerat tisdag 3 juni 2014 Granskat måndag 11 januari 2016