Stort intresse för SIS-medel hos förskolor

Varje år delar Specialpedagogiska skolmyndigheten ut SIS-medel, ett bidrag för särskilda insatser i skolan som ska bidra till att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning. I år fick förskolor söka för första gången, och intresset har varit stort.

Tidigare har endast skolor haft möjlighet att få SIS-medel, men från och med i år kan nu även förskolor söka efter att kriterierna från utbildningsdepartementet ändrats. Eftersom det var första året de hade möjlighet att söka öppnades en extra ansökningsperiod mellan 15 februari och 29 april enbart för förskolorna. Det var många som passade på att skicka in en ansökan.

– Det var fler än vi hade kunnat tro. Det är ungefär 50 förskolor som fått sina ansökningar godkända och av de 25 miljoner kronor vi avsatt för den här perioden har nästan allt fördelats, säger Peter Lindgren, utredare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Tidiga insatser är viktiga

Med tanke på antalet ansökningar är det tydligt att det finns ett behov av olika sorters utvecklingsarbeten i förskolan och tidiga insatser är viktiga.

– Det är jättebra att förskolorna nu har möjlighet att få medel. Ju tidigare man sätter in hjälpen desto bättre blir det naturligtvis. Kommer insatserna senare kanske barnet eller eleven kommer mer och mer efter i skolan. Ju större glappet blir desto fler insatser krävs längre fram, säger Peter.

Stöd till kommunikationsinsatser

Många av ansökningarna har handlat om att öka måluppfyllelsen genom ökad tillgänglighet, men många har också handlat om att vilja utveckla nya kommunikationsstrategier på förskolan.

– Kommunikation har blivit en större fråga nu jämfört med tidigare. Många projektansökningar handlar därför om att vilja utveckla den kommunikativa förmågan eller att utveckla alternativ kommunikation, berättar Peter.

– Många verksamheter kanske inte alltid har möjligheter och resurser för att skapa de optimala förutsättningarna för barnen och eleverna. Då är det jättebra att vi kan komma in och stötta upp med lite medel som kan avsätta en halvtids- eller en heltidstjänst till det här viktiga arbetet, säger Peter.

Det finns fortfarande möjlighet för både skolor och förskolor att söka SIS-medel fram till den 31 augusti i år.

Publicerat måndag 4 juli 2016 Granskat fredag 18 maj 2018