Per Markström står framför en skärm som han pekar på och förklarar.

Stort intresse för fjärrundervisning i svenskt teckenspråk

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder fjärrundervisning i svenskt teckenspråk till elever som är döva eller har hörselnedsättning samt elever som har syskon eller föräldrar som är döva eller har hörselnedsättning från hela Sverige. Det betyder att elever kan få undervisning i svenskt teckenspråk oavsett vart de bor.

Inför höstterminen 2019 har intresset för fjärrundervisning i svenskt teckenspråk varit stort. Antalet elever som får eller håller på att få fjärrundervisning har fyrdubblats jämfört med förra höstterminen. För att möta det stora intresset ändras ansökningsperioden.

Fjärrundervisning i svenskt teckenspråk började som ett pilotprojekt år 2014 för att ge ett stöd till elever som får delar av sin utbildning på Kristinaskolan, en av myndighetens fem regionala skolor för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Resultatet av projektet var positivt. Från och med 2018 kan elever från hela Sverige som är döva eller har hörselnedsättning och som går i grundskolan få fjärrundervisning. Även elever som har syskon eller föräldrar som är döva eller har hörselnedsättning kan få fjärrundervisning.

Från 30 till 115 fjärrelever på ett år

Från att ha haft cirka 30 elever i början av höstterminen 2018 har verksamheten nu nästan 115 elever. Samordningen av tillgängliga lektionstider som passar elevernas schema är en utmaning. Fjärrundervisningen ligger också utanför timplanen. För att eleven ska kunna delta kan eleven behöva anpassningar i sitt ordinarie schema, till exempel att få fjärrundervisning på elevens val, innan skolan början eller mellan två andra lektioner.

– Vi försöker sätta ihop grupper på cirka 3-5 elever där eleverna har ungefär samma kunskapsnivå, är ungefär lika gamla och tillhör samma målgrupp, berättar Per Markström, en av tre teckenspråksutbildare i verksamheten. Det är samtidigt en utmaning att hitta en lektionstid som passar alla de elever som vi har tänkt skulle undervisas tillsammans.

Ändrad ansökningsperiod

För att möta det stora intresset för fjärrundervisning i svenskt teckenspråk har ansökningsperioden till fjärrundervisning ändrats från en gång varje termin till en gång om året. För att börja med fjärrundervisning till höstterminen 2020 är sista ansökningsdag den 31 januari 2020. Den ändrade ansökningstiden ger verksamheten mer tid att samordna fjärrundervisning till nya elever. Läs mer om fjärrundervisning och hur ansökan går till här.

Flera elever som får fjärrundervisning kombinerar det med deltidsutbildning vid en specialskola eller teckenspråksveckor för syskon och coda, men det finns också de som enbart får fjärrundervisning.

Publicerat fredag 27 september 2019