Illustration: Två elever sitter med en bok och arbetar.

Storsatsning på språkstörning - över 500 platser på nätbaserade kurser i vår

För att möta det stora behovet av kompetensutveckling kring språkstörning storsatsar Specialpedagogiska skolmyndigheten på nätbaserade baskurser. Våren 2020 erbjuder vi över 500 platser fördelat på två kursomgångar med inriktning mot förskola, grundskola eller gymnasieskola/vuxenutbildning.

Oavsett vilken skolform du är verksam inom ger kurserna kunskap och förståelse för hur en språkstörning påverkar lärandet och hur undervisningen behöver utformas för att stödja elever med språkstörning. De innehåller också konkreta uppgifter att utföra i samband med undervisning och andra aktiviteter samt ger kunskap om hur du bäst kan stötta i samspel och kommunikation.

Upplägg och anmälan

Den andra kursomgången startar den 20 april och anmälan har öppnat. Upplägget i kurserna är anpassade för olika skolformer:

  • Förskola
  • Grundskola
  • Gymnasieskola/vuxenutbildning

Du väljer kurs efter den skolform du är verksam i.

Studiepaket språkstörning som utgångspunkt i kurserna

Innehåll och upplägg i de nätbaserade baskurserna är så gott som identiska med Studiepaket språkstörning. Även om kursen är anpassad för dig som önskar kompetensutveckling på egen hand finns det inget som hindrar att du går kursen tillsammans med en eller flera kollegor.

– En av fördelarna med en nätbaserad kurs är att du själv kan styra över den tid som kursen kräver. Vi beräknar att du behöver lägga 3 - 4 timmar per vecka som kursen pågår, säger Katarina Zandén, samordnare för kurserna.

Kurserna handlar om vad språkstörning innebär. De innehåller konkreta förslag på vad du behöver tänka på i samband med undervisning och bedömning. Kurserna syftar också till att ge ökad förståelse om hur en språkstörning kan få konsekvenser för socialt samspel och kommunikation.

Publicerat måndag 9 mars 2020