Illustration: Två elever sitter med en bok och arbetar.

Storsatsning på språkstörning - över 500 platser på nätbaserade kurser i vår

För att möta det stora behovet av kompetensutveckling kring språkstörning storsatsar Specialpedagogiska skolmyndigheten på nätbaserade baskurser. Våren 2020 erbjuder vi över 500 platser fördelat på två kursomgångar med inriktning mot förskola, grundskola eller gymnasieskola/vuxenutbildning.

Oavsett vilken skolform du är verksam inom ger kurserna kunskap och förståelse för hur en språkstörning påverkar lärandet och hur undervisningen behöver utformas för att stödja elever med språkstörning. De innehåller också konkreta uppgifter att utföra i samband med undervisning och andra aktiviteter samt ger kunskap om hur du bäst kan stötta i samspel och kommunikation.

Upplägg och anmälan

Den andra kursomgången startar den 20 april och anmälan har öppnat. Upplägget i kurserna är anpassade för olika skolformer:

  • Förskola
  • Grundskola
  • Gymnasieskola/vuxenutbildning

Du väljer kurs efter den skolform du är verksam i.

Studiepaket språkstörning som utgångspunkt i kurserna

Innehåll och upplägg i de nätbaserade baskurserna är så gott som identiska med Studiepaket språkstörning. Även om kursen är anpassad för dig som önskar kompetensutveckling på egen hand finns det inget som hindrar att du går kursen tillsammans med en eller flera kollegor.

– En av fördelarna med en nätbaserad kurs är att du själv kan styra över den tid som kursen kräver. Vi beräknar att du behöver lägga 3 - 4 timmar per vecka som kursen pågår, säger Katarina Zandén, samordnare för kurserna.

Kurserna handlar om vad språkstörning innebär. De innehåller konkreta förslag på vad du behöver tänka på i samband med undervisning och bedömning. Kurserna syftar också till att ge ökad förståelse om hur en språkstörning kan få konsekvenser för socialt samspel och kommunikation.

Vi satsar stort på språk-störning. Gå en kurs på nätet i vår!

Det finns ett stort behov av
kompetens-utveckling kring språkstörning.
Vi kommer därför att ha över 500 platser
på olika bas-kurser på nätet i vår.
Du kan välja mellan
kurser som börjar i februari
eller kurser som börjar i april.
Du kan också välja inriktning:
För-skola, grund-skola
eller gymnasium och vuxen-utbildning.
Anmäl dig redan nu
om du vill börja kursen i februari.

Det här lär du dig på kursen

Kurserna handlar om vad språkstörning innebär.
Du kommer att förstå hur det påverkar
elever i skolan.
Hur lär sig en elev med språkstörning bäst?
Hur kan du hjälpa eleven?
På kurserna lär du dig hur du behöver
utforma din undervisning.
Du får förslag på vad du behöver tänka på
när du ska bedöma eleven.
Du lär dig också hur du kan stötta eleverna
när de kommunicerar med varandra.

I kurserna finns det uppgifter
som du kan använda i klassen
och i andra aktiviteter på skolan.

Så här anmäler du dig

Kurserna kommer att starta i två omgångar.
Välj när du vill gå.
Välj också den skol-form du jobbar i.
Det finns kurser för
• förskola
• grundskola
• gymnasieskola och vuxenutbildning.

Vill du börja kursen i februari?

De första kurserna startar 24 februari.
De håller på till 3 april.
Anmäl dig redan nu,
bokningen är öppen.

Vill du börja kursen i april?

De senare kurserna startar 20 april.
De håller på till 29 maj.
Du kommer att kunna anmäla dig
i början av mars.
Då öppnar vi bokningen.

Kurserna utgår ifrån
Studie-paket språkstörning

Innehållet och upplägget

i bas-kurserna på nätet
är nästan samma som i
Studiepaket språkstörning.
Du kan gå kursen på egen hand
eller med dina kollegor.

– En av fördelarna med att gå en
kurs på nätet
är att du själv kan styra över
den tid som kursen kräver,
säger Katarina Zandén.

Hur lång tid tar kurserna?

– Ungefär 3 till 4 timmar per vecka
så länge kursen pågår.
Det har vi räknat med att
man behöver lägga ner.

Katarina Zandén är samordnare för kurserna.

Våra kurser inom språkstörning

Publicerat måndag 9 mars 2020