Stöd för utveckling är tema för Lika värde

När lärmiljön inte fungerar för alla barn och elever kan det vara dags att utveckla verksamheten. En del tar då hjälp utifrån. I årets första nummer av Lika värde kan du läsa om verksamheter som fått stöd i sitt utvecklingsarbete av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Snäckbackens specialförskola i Sollentuna ville bli bättre på att ge barnen stöd att utveckla sin kommunikation och fick själva stöd av myndighetens resurscenter för tal och språk. Vasaskolan i Danderyd fick SIS-medel för att utveckla kollegial handledning. Maria Sundberg tar hjälp av tjänsten Hitta läromedel, när hon letar läromedel med egenskaper som är bra för olika funktionsnedsättningar. Myndighetens egen skola, Manillaskolan, tog hjälp av en forskare vid Stockholms universitet för att utveckla sin undervisning.

I tidningen berättar dessutom Marjatta Takala, professor i specialpedagogik om hur Finland arbetar med specialundervisning som en naturlig del i skolsystemet.

Alla förskolor och skolor får tidningen

Lika värde skickas ut till alla förskolor med fler än fem anställda, till alla grundskolor, gymnasieskolor, grundsär- och gymnasiesärskolor, komvux, sfi, utbildningsförvaltningar och utbildningsnämnder eller motsvarande med flera.

Publicerat onsdag 1 mars 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018