Stöd för tillgänglig information

Nu finns ett webbaserat material med riktlinjer som ger stöd för att skapa tillgänglig information i text-, video- och ljudformat samt på webb. Det innehåller olika steg som är lätta att följa.

Målgruppen för materialet är alla som skapar information inom utbildningsområdet och kan användas av såväl pedagoger som informatörer och annan personal. Det är ett internationellt material som i dagsläget finns på engelska, under hösten 2015 kommer det att översättas till svenska.

Presentationer att använda och dela

Vid en internationell konferens i maj fick deltagarna möjlighet att följa steg-för-steg-instruktioner och demonstrationer av hur man skapar tillgängliga material, och hur man kan dela dessa i olika format. Allt innehåll är ett öppet källmaterial under Creative Commons licens vilket gör det möjligt att använda och dela materialet helt fritt.

Ett material från European Agency

Materialet är framtaget av European Agency for Special Needs and Inclusive Education (European Angecy) i samarbete med andra aktörer inom informations- och kommunikationsteknikområdet. European Agency, är ett nätverk som består av 29 europeiska länder. Sverige representeras av SPSM. Nätverket arbetar för att utveckla samarbetet inom utbildningsområdet och för att förbättra kvaliteten inom specialpedagogiken i Europa.

Publicerat torsdag 27 augusti 2015 Granskat onsdag 16 mars 2016