Stockholms universitet satsar på tvåspråkig undervisning

Nu lanserar Stockholms universitet en ny utbildning. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolan kommer starta under hösten 2018.

Utbildningen, som är på 240 poäng, har inriktningen mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 med profilen teckenspråkig tvåspråkig undervisning.

Lina Jerpö, samordnare tvåspråkighet på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är mycket glad att kursen nu finns på plats att söka för studenter.

– Det är en efterlängtad utbildning som vi på SPSM är glada att se kommer på plats. Behovet av tvåspråkig kompetens är stort och utbildningen ger den kunskap och kompetens som krävs för att undervisa döva elever och elever med hörselnedsättning.

För att kunna bli antagen till utbildningen krävs både grundläggande och särskild behörighet. Teckenspråksfärdighet i svenskt teckenspråk är ett av förkunskapskraven inom särskild behörighet.

– Utbildningen är ett steg i rätt riktning för att säkerställa kompetensförsörjningen inom tvåspråkig undervisning i svenskt teckenspråk och svenska. Vi som myndighet hoppas givetvis att många examinerade studenter sen kommer för att söka arbete hos oss på Specialpedagogiska skolmyndigheten, avslutar Lina Jerpö.

Publicerat måndag 25 januari 2021