Illustration av en grupp vuxna som sitter runt ett bord, förutom en som står upp, på bordet finns papper och böcker.

Statsbidrag för att stärka lärares kompetens i specialpedagogik

Snart är det dags att söka statsbidrag för Specialpedagogik för lärande, en av våra största satsningar för alla grundskollärare. För dig som vill veta mer om satsningen genomför vi inspirationsträffar de närmaste månaderna.

Specialpedagogik för lärande är en kompetensutveckling som vänder sig till alla grundskollärare. Mellan 15 januari och 17 februari 2020 kan huvudmän söka statsbidrag för att delta i satsningen.

- Det vi har sett hittills är att de som deltagit är nöjda med utbildningen och att de fått en ökad tilltro till sin egen förmåga. Målet är att lärare ska kunna anpassa undervisningen, så att alla elever får möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen, säger Åsa Lindström uppdragsledare för arbetet.

Inspirationsträffar

Tillsammans med Skolverket kommer vi att genomföra fem inspirationsträffar för att berätta om statsbidraget och kompetensutvecklingen. Vid träffarna deltar även Helena Wallberg, gymnasielärare, specialpedagog och författare, som föreläser om differentierad undervisning. Inspirationsträffarna äger rum i Västerås den 27 november, Karlstad den 28 november, Göteborg den 2 december, Umeå den 10 december och Växjö den 9 januari.

Mer om satsningen

Kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärande bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Skolverkets Lärportal. Tillsammans med kollegor reflekterar, prövar och utvärderar lärare olika specialpedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt.

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar gemensamt för kompetensutvecklingen som pågår till och med vårterminen 2021. Skolverket ansvarar för statsbidraget. Hela satsningen är ett uppdrag från regeringen.

Mer om kompetensutvecklingen, samt länkar till inspirationsträffarna och information om statsbidraget.

Publicerat onsdag 20 november 2019