Stärk den digitala kompetensen

För elever med funktionsnedsättning kan it vara avgörande för att nå kunskapsmålen. Idag använder de allra flesta skolor digital teknik och digitala verktyg. Räcker det eller finns det mer skolan behöver tänka på?

Nej, det räcker inte med datorer. För att ta vara på de möjligheter som it kan ge, behöver både skolledare och lärare stärka sin kompetens om hur it ska användas i undervisningen också, säger Maritha Angermund, samordnare för digitalt lärandet på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Den 1 juli 2018 kommer dessutom nya krav på digital kompetens i läroplaner och kursplaner. Det finns flera sätt att öka sin kompetens. Ett är att använda Skolverkets nationella skolutvecklingsprogram om digitalisering.

– I det finns delar om alternativa verktyg som gör undervisningen tillgänglig och länkar till information på vår webbplats. Vi har också nätbaserade kurser och publikationer om digitalt lärandet.

Många kommuner har idag skoldatatek eller liknande verksamheter. De har ofta till uppgift att hålla sig uppdaterade på området och att utbilda personalen. Det är ytterligare ett sätt att öka kompetensen.

– En sådan verksamhet, eller en it-pedagog, är ett stöd för att se till att alla elevers behov blir tillgodosedda i klassrummet. Det är inte alltid it-tekniker och pedagoger förstår varandra, då behövs en person som har insikt i båda delarna för att komma fram till bra lösningar.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde 4 2017.

Publicerat fredag 19 oktober 2018