Per Skoglund

SPSM utbyter kunskap om inkluderande undervisning med Italien

Per Skoglund, forsknings- och utvecklingssamordnare inom SPSM, är inbjuden som huvudtalare på konferensen Inclusive education in ICF perspective, som öppnar i dag, 6 februari, i Italien.

– Jag ser verkligen fram emot att få en närmre inblick i hur de jobbar för en skola för alla i Italien. Deras filosofi stämmer bra överens med den som Alan Dyson presenterade på SPSM:s konferens Lika värde tidigare i veckan, där Alan poängterar vikten av kommunikation mellan alla de olika instanserna kring ett barn, förklarar Per.

Se tidigare nyhet om Alan Dysons föreläsning på konferensen Lika värde 

ICF är ett verktyg som möjliggör kommunikation

Temat för konferensen är inkluderande undervisning där ICF (klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) är ett verktyg för att skapa ett språk som ger möjlighet till dialog mellan de olika instanser som är involverade i ett barns hela livssituation, och där skolan är en av flera parter.

Du kan läsa mer om ICF på Socialstyrelsens webbplats.

Samverkan på myndighetsnivå

– Det är viktigt för oss att samverka och utbyta erfarenheter i Europa, och att vi gör det systematiskt mellan offentliga verksamheter, så att kunskapen inte stannar på individnivå, säger Per.

Konferensen är nationell och heter Inclusive education in ICF perspective, och anordnas av det italienska ministeriet för utbildning, universitet och forskning. Konferensen hålls i Orvieto, strax utanför Rom. Representanter från ett hundratal skolor, alla universitet i Italien, och från det italienska utbildningsministeriet kommer att vara på plats.

Publicerat torsdag 6 februari 2014 Granskat måndag 11 januari 2016