Tre barn på en skolgård

Sprider kompetens om nyanländas lärande

Specialpedagogiska skolmyndigheten har en unik och samlad kompetens när det gäller nyanlända elever som också har en funktionsnedsättning. Därför medverkar myndigheten vid Skolverkets konferens om nyanlända elevers lärande.

– Det blir vanligare och vanligare att pedagoger möter personer med både flerspråkighet och en funktionsnedsättning. När det gäller den kombinationen är vår kompetens unik, säger Mimmi Sandberg, chef för specialpedagogiskt stöd.

Konferensen är den 18 september och riktar sig till huvudmän och förvaltningschefer. Den berör ämnen som lagändringar, kvalitetsarbete och forskning. Medverkar från Specialpedagogiska skolmyndigheten gör Greger Bååth, generaldirektör, och Mimmi Sandberg.

– Vi är bland annat med för att visa hur man konkret kan få hjälp från oss. Vi har till exempel en ny temawebb med dokumenterat specialpedagogiskt stöd som vi vill lyfta, säger Greger.

Stöd på webben

Temawebben heter Mötas. Där får förskole- och skolpersonal grundläggande stöd och konkreta råd i hur man kan skapa likvärdiga förutsättningar till lärande för nyanlända elever. Webben har varit efterlängtad och efterfrågad, enligt Mimmi.

– Det kan till exempel vara svårt att upptäcka om en person har läs- och skrivsvårigheter om personen samtidigt lär sig ett nytt språk. Där kan vi hjälpa till och Mötas är något konkret som vi kan referera till, säger hon.

Mötas vänder sig främst till grundskolan. Det pågår också ett projekt med en liknande webb där målgruppen i stället är vuxenutbildning.

– Den planerar vi att lansera under våren 2016, säger Mimmi.

Mer information

Läs mer om konferensen Växa för framgång på Skolverkets webbplats

Besök temawebben Mötas 

Publicerat onsdag 16 september 2015 Granskat onsdag 23 mars 2016