Språkutveckling och ökad fantasi tack vare bokutmaning

Mellan Bokens dag i slutet av april och början av juni läste elever på Östervångskolan över 400 böcker. Ett fantastiskt resultat som firades under en aktivitetsdag på skolan den 9 juni.

– Det är viktigt att elever uppmuntras till att läsa, inte minst för att stimulera språkutveckling men även för att läsning bidrar till ökad fantasi och empati, berättar Sara Seyffart, svensk- och dramalärare på Östervångsskolan samt initiativtagare och ansvarig för bokutmaningen.

Östervångsskolan i Lund är en av Specialpedagogiska skolmyndighetens fem tvåspråkiga skolor för elever som är döva eller som har en hörselnedsättning. Den 9 juni ordnade skolan en aktivitetsdag som belöning för att alla elever från förskoleklass till årskurs 10 deltagit i en bokutmaning.

Efter varje utläst och recenserad bok fick eleven en frigolitkula som eleven skulle skriva sitt namn på och lägga i en transparent plastlåda med en svart linje. För varje skoldag har antalet frigolitkulor i lådan blivit fler och fler och i början av juni nåddes den svarta linjen.

Besök av författare som skriver om döva hjältar

Som belöning fick eleverna besök av Mia-Maria Lindberg-Ekström, som själv är hörselskadad och som skrivit två barn- och ungdomsböcker, Dylan Grönöga och jag samt Pluto och stjärnorna. Böckerna vänder sig till barn och ungdomar som har olika hörselnedsättningar, är döva eller har CI (kokleaimplantat).

Mia-Maria har tidigare arbetat som pedagog på Östervångsskolan, men satsar numera på sitt författarskap. Hon började skriva barn- och ungdomsböcker för att hon upplever att samhället saknar kunskap om dövhet och hörselnedsättning. I Mia-Marias böcker byter hon perspektiv från att hörselnedsättning ses som en brist till att vara en fördel. Det är barnet med hörselnedsättning som är hjälten; personen som är filosofisk, intelligent, kreativ, stark och drivande.

– I mina böcker använder sig barnet av sina visuella förmågor, strategier, framförhållning och ett smart psykologiskt öga för att lösa vardagen. Mina böcker visar även hur fantastiskt, omvälvande och rätt teckenspråk är för ett barn vars starkaste sinne är just synen, berättar Mia-Maria.

Mia-Maria håller just nu på att skriva sin tredje bok.

– Min tredje bok handlar om Vanja, hennes vänner och fosterfamilj som är döva eller har olika hörselnedsättningar. Boken blir en härlig mix av fantasy, Lunda- & dövhistoria och hur Vanja, tack vare sin skicklighet i datorspel och visuella begåvning, får chansen att påverka och skapa en ny skolbyggnad i en Minecrafttävling.

Flitiga bokläsande elever fick diplom

Förutom Mia-Marias besök anordnades en fyrkamp mellan elever och lärare på aktivitetsdagen. Det blev också diplomutdelningar till alla klasser och givetvis glass. Bokutmaningen har gått bättre än väntat trots den korta tiden som eleverna fått på sig för utmaningen.

– Ett tydligt resultat av bokutmaningen är att eleverna har flitigt besökt skolbiblioteket för att låna böcker. Nu försöker vi uppmuntra eleverna att låna flera böcker från stadsbiblioteket under sommaren, avslutar Sara.

Publicerat onsdag 14 juni 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018