Språklig medvetenhet hos förskolebarn

Ett prövningsmaterial som omfattar rim, segmentering i stavelser, syntetisering och segmentering av sammansatta ord och ordlängd. Författarna har utgått från ett examensarbete som de gjort i sin logopedutbildning.

Läs mer i webbutiken.

Publicerat fredag 13 september 2019