Språklära

Språklära ger döva ungdomar möjligheten att skaffa sig kunskap om sitt eget språk på ett roligt och lättillgängligt sätt.

Läromedlet är som ett uppslagsverk om teckenspråk på teckenspråk. Här kan man snabbt och enkelt få fram information om teckenspråkets grammatik.

Hitta läromedlet i vår webbutik.

Publicerat onsdag 24 april 2019 Granskat fredag 26 april 2019