En amfiteater i Aten, Grekland.

Specialpedagogiska myndigheten på största mässan om dövas utbildning

ICED, The International Congress on the Education of the Deaf är den största och äldsta internationella kongressen om dövas utbildning. I år äger den rum i Aten den här veckan och flera medarbetare från Specialpedagogiska skolmyndigheten deltar.

Läromedelsavdelningen har en monter med olika teman:

  • Behov och inspiration, vad som inspirerar och driver utvecklingen av läromedel döva elever och elever med hörselnedsättning.
  • Samarbete, hur vi arbetar ihop med tv, institutioner, universitet och andra länders myndigheter.
  • Framtidens läromedel för döva elever och elever med hörselnedsättning.
  • Kontakta oss. Kommande projekt och framtida initiativ.

Temat för årets kongress är "educating diverse learners: many ways, one goal", det vill säga mångfald i utbildningen eftersom det finns flera vägar för elever att nå sina mål. Barn och elever som är döva eller har hörselnedsättningar har olika förutsättningar och olika sätt att lära sig. En individualiserad undervisning är en av de stora utmaningarna för lärare och andra yrkesgrupper som arbetar med barn och elever som är döva eller har hörselnedsättningar.

SPSM-medarbetare föreläser

Många experter på området kommer att föreläsa på kongressen, bland annat från Specialpedagogiska myndigheten.

Emelie Cramér-Wolrath, filosofie doktor, kommer att presentera sin forskning om att uppnå bimodal tvåspråkighet med kokleaimplantat. Emelie är FoU-samordnare och rådgivare med inriktning mot döv-hörselnedsättning och teckenspråk vid Östra regionen.

Maria Hermanson, myndighetens samordnare för tvåspråkighet, gör en presentation på teckenspråk och och Emelie Cramér-Wolrath gör presentationen på talad engelska. De tar upp utvecklingsarbetet kring att ta fram ett perceptionstest i svenskt teckenspråk.

Ola Hendar, samordnare vid Stabsavdelningen, ska presentera de nya kursplanerna i teckenspråk för grundskolan, grundsärskolan och specialskolan. Kursplanerna innehåller syften och mål för elever i årskurs 9 respektive 10. Myndigheten har arbetat fram de nya planerna för att de ska fylla kraven i skollagen från 2010. Ola kommer också att presentera ett projekt han genomfört vid Köpenhamns universitet om hur teckenspråk och talat språk kan inverka på varandra i undervisningen.

På kongressen deltar också medarbetare från våra specialskolor, rådgivare och FoU.

Översättning till teckenspråk och lättläst kommer inom kort.

Publicerat måndag 6 juli 2015 Granskat torsdag 17 mars 2016